– Obrazac PPI-1 sa podprilogom, prilogom 1 i prilogom 2 je izmenjen shodno propisima.

– Kod obračunavanja prevoza u okviru obračuna isplata, dodata je nova vrsta dodatka na koju ne utiče karnet sa satima i danima i koji se zove “mesečna karta za prevoz”. Ovaj dodatak treba koristiti umesto standardnog dodatka za prevoz u slučajevima kada se isplaćuje mesečna karta, a ne prevoz po danu provedenom na radu.

– Na dodatke kao što su “Naknada prevoza na službenom putovanju i dnevnice” kao i na druge dodatke iz grupe 110 ali i dodatak za poklone deci zaposlenih (koji se još uvek ne mogu ispravno pustiti kroz portal PU) od sada više neće uticati broj časova u odnosu na mesečni fond sati, tj. navedeni dodaci više neće biti umanjivani srazmerno prisustvu na radu. Da bi navedeno funkcionisalo kako je opisano, neophodno je ažurirati definicije na otvorenim obračunima.

– Neke vrste prihoda su dodatno podeljene (bolovanje npr) po propisanim šiframa plaćanja te će zbog toga eventualno biti povećan broj naloga za prenos po jednoj isplati u odnosu na ranije kada je iznos na nalozima za prenos bio podeljen samo na oporeziv i neoporeziv iznos.

– Kombinacija dodataka na rad (regres npr.) sa satima koji nisu iz grupe rada (101) i kada je unet samo deo karneta iz nekog razloga, od sada je “pokriven” i obračun će uzimati samo srazmerno poresko oslobođenje za dodatak na rad iako nema sati rada u takvom, nepotpunom, fondu sati za mesec.