– PU i stalne promene
Bahatost su usavršili pa su prešli na osiono ponašanje. Stvari se i dalje menjaju iz dana u dan iako su morale (po istom zakonu kojim oni u svojim pismima svima prete) biti završene u septembru 2013te, ili makar do kraja 2013te. Nakon desetine hiljada pisama pretnji koje su slali svima koji nisu učestvovali u januarskoj farsi, na kraju su nas sve javno, putem sajta, obavestili da je sve to, dva meseca, bilo da bi oni testirali svoj softver. Sve je kako smo napisali da će i biti još prošle godine kada su oni tvrdili da sve još od septembra radi.
Ovakvo njihovo ponašanje, tj. odsustvo bilo kakvog vida odgovornosti i kompletno loš plan izvedbe proizvodi to da mi ubrzano objavljujemo verzije Liddera i verzije definicija obračuna isplata kojima pratimo promene koje nam nameću svojim popravkama portala. Nastavite redovno da ažurirate definicije u obračunu, ali i Lidder i osnovana pretpostavka je da ćemo za mesec-dva dočekati da majstori PU konačno isprogramiraju portal. Za sada, uspešno prolazimo sve zamke koje nam pravi ova loša izvedba dobre ideje o objedinjneoj naplati. Dobrim delom to je zahvaljujući Vama, tj. povratnim informacijama korisnika Liddera koje dobijamo i uprkos osionoj ekipi PU.

– Predviđeni datum plaćanja
Polje predviđenog datuma plaćanja je, od sada, i u formi unosa parametara za pravljenje novog obračuna. Predviđeni datum plaćanja je od značaja zbog toga što se od tada računa kamata. U polju predlažemo kraj meseca u kome se radi obračun jer je to maksimalno što se po zakonu sme staviti, a Vi stavljajte šta mislite da treba, ali nemojte isti dan kada i planirate isplatu zbog toga što će PU računati kamatu iako zbog njih ne možete taj dan preneti sredstva kao što je situacija ovih dana, početkom marta, sa bankama koje takođe moraju da komuniciraju sa PU i njihovim serverima i ne uspevaju iz raznih razloga da prebace sredstva, dok kamata za to vreme teče.
PU takođe dozvoljava da datum koji tu stavite bude i u prošlosti pa da odmah po prijavi – isti dan – imate i kamatu od ko zna koliko dana. Lidder će zbog ovog nedostatka PU kontrole kontolisati taj datum i menjati ga na dan predaje(+1) ako ga je potrebno promeniti prilikom pravljenja XMLa i o tome će Vas obavestiti.

– Dodat je račun objedinjene naplate
Račun za uplatu poreza i doprinosa u objedinjenoj naplati je konačno objavljen pa smo ga ugradili u sistem tako od sada nesmetano možete koristiti izvoz i štampu naloga za prenos iz obračuna isplata.

– Omogućen unos BOP sa 20 znakova
BOP ima 20 znakova što smo na iznenađenje svi videli ovih dana. Po pravilniku to nije tako, ali kako nas praksa uči, oni prvo urade pa onda pišu Zakone i pravilnike. Lidder od sada omogućava unos BOPa sa svih 20 znakova i on se koristi na svim nalozima za prenos.

– Štampanje rekapitulacije obračuna
Obračun isplata dobio je mogućnost štampe rekapitulacije obračuna – one koja se vidi odmah nakon obračuna ispod tastera za obračunavanje. Štampanje rekapitulacije se pokreće iz sekcije 4.4, tj. taster se nalazi pored tastera za upis obračuna u kartone primalaca.

– Štampanje specifikacija primaoca
Obračun isplata dobio je mogućnost štampe specifikacije obračuna po članovima obračuna, a sadrži kolone prezime i ime, neto i bruto. Štampanje isplata se pokreće iz sekcije 4.5, tj. taster se nalazi pored tastera za slanje listića primaocima mailom.

– Nalog za podizanje gotovine, ako ga ima, se od sada nalazi u spisku naloga za prenos.

– Dodata je posebna komanda Shift+T koja u karnetu, u označenu vrstu primanja, prepisuje unete sate u drugim vrstama ali ih NE briše, za razliku od komande T. Ovo je korisno kod unosa dva “reda” po 4 sata što se često radi za invalide rada npr. Unesite jedan red od 4, i onda u drugi to prepišite komandom Shift+T.

– Dodata je nova vrsta primanja za ugovore o delu za šifru prihoda poreske uprave 603.

– Karnet je dobio mogućnost unosa broja sati po danu sa decimalnim mestom. Karnet je jedan isti, a ako želite unos sa decimalama potrebno je čekirati polje koje se nalazi iznad samog karneta sa desne strane.

– Ispravljena je greška zbog koje Lidder nije izvozio lica u XML u slučaju akontacione “isplate” obračuna poreza i doprinosa bez isplate neta, kao i greška zbog koje nije bio dozvoljen rad sa akontacijama u kojima je porez i doprinos veći nego u konačnoj.

– Promena PB2, SU1, PK2, PDP, PDN i PDO.
Shodno poslednjim zakonskim izmenama, promenjeni su obrasci PB2, SU1, PK2, PDP, PDN i PDO.

– Dodati su obrasci PPDG1P i PPDG1S