– Novi set obrazaca
Shodno poslednjim izmenama pravilnika o sadržaju poreskog bilansa (od 21., tj. 24. februara 2014), promenjeni su sledeći obrasci: IPD, IPD1, PK, SU, SI, PB1, PB1 aneks i PB1 Aneks 1. Obrasci OK i KPB su isti kakvi su i bili iako su izašli kao novi u službenom glasniku.

– Unos datuma plaćanja
Obračun isplata od sada omogućava da sami unesete predviđeni datum plaćanja obaveza po obračunu. Polje za unos datuma se nalazi u sekciji “tekući obračun – opcije” u dodatnim podacima koji se dobijaju klikom ili enterom na plave strelice u okviru podataka o obračunu. Datum se može menjati kao što se mogu menjati i svi drugi podaci. Predloženi datum za svaki obračun je poslednji dan u mesecu za mesec u kome se obračun radi. Ono što se tu nađe u momentu pravljenja XML datoteke će biti stavljeno u polje 1.4 propisanog XML-a koji se šalje.

– Traženje po više T.R.
Ispravljena je greška zbog koje traženje po tekućem računu u okviru liste šifara nije pronalazilo komitente iako je tekući postojao na jednom od dodatnih 10 mesta.

– Unos JMBGa umesto PIBa
U Obračunu isplata omogućen je unos JMBGa umesto PIBa kod isplatioca i to u sekciji matični podaci isplatioca.

– Unos milionske količine
U unosu proizvodne kalkulacije je od sada moguće uneti količine u milionima bez obzira na broj decimalnih mesta.