tehnospedOcena zadovoljstva rada u Lidder-u: 8 / 10

Radio sam i sa drugim programima, ali nijedan nije kompletan kao Lidder.