slanje e-Fakture na CRF

Slanje e-Faktura jednom broju korisnika javnih sredstava podrazumeva slanje fakture i na CRF. I ovde Lidder pomaže tako što, kada prepozna na osnovu JBKJS broja da je reč o takvom primaocu, vama kao pošiljaocu nudi da odaberete da li faktura treba da se šalje i na CRF ili ne. Tako označena e-Faktura biće direktno iz Lidder-a poslata ne samo na SEF, već i na Centralni registar faktura – CRF.

Brzo i jednostavno kao i sve u Lidderu!