slanje e-fakture sa poreskim oslobodjenjem

Ne tako čest slučaj, ali ipak prisutan, je onaj u kojem za dokument koji šaljete na SEF postoji Zakonom opredeljeno oslobođenje od poreza ili neki drugi poseban tretman PDVa. Jedina dodatni korak koji u ovom slučaju treba da uradite jeste da, kod slanja fakture iz Liddera na SEF, iz padajućeg menija preciznije definišete o kom oslobođenju je reč odabirom jedne od kategorija koje je definisao SEF. Preostaje klik na taster Pošalji i vaša e-Faktura je poslata na SEF.

Brzo i jednostavno kao i sve u Lidderu.