u kome nema dodatnih modula i ostalih skrivenih troškova.