za ozbiljne agencije koje vode ozbiljnije firme, dvojno.