za firme kojima je efikasnost bitna koliko i preciznost.