za firme kojima je tekući softver postao premali i prespor.