u kome otvaranje godine radite kada hoćete, samostalno.