za one koje ne žele da proveravaju da li sve radi ispravno.