za firme koje razumeju da je najbolje kada podrška nije potrebna.