uz koji ćete imati više vremena da radite zanimljive stvari.