za firme kojima nije dovoljan samo “dovoljno dobar” softver.