za firme koje znaju da razlikuju jeftin od kvalitetnog softvera.