internet-prodaja-kupac

Bez brige o izradi sopstvenog web portala, omogućite svojim komitentima da naručuju od Vas 24/7, uključivanjem samo jedne opcije u Lidderu.

Transkript: Knjigovodstvo | Internet prodaja: online pregled stanja kupca | Lidder Web Portal

Lidderov automatski Web portal nije samo običan portal za naručivanje robe nego i više od toga. On je portal na kome kupac, pored naručivanja, može videti svoje stanje u više različitih izveštaja, koje niko drugi, osim njega, ne može da vidi.

Tu se nalazi: rang lista prodatih artikala, kartica komitenta, izvod plaćanja kupca. Ako je komitent i dobavljač onda može videti i rang listu nabavljenih artikala, izvod plaćanja dobavljača.

Samo da pomenemo, svi podaci su i dalje kod vas na vašem računaru tako da vaše poslovanje nije izloženo opasnostima na Internetu. A Lidder omogućava da je na Internetu samo ono što želite.