Dok smo pripremali novu Educu često smo razmišljali o tome koliko je brzo proletelo vreme od poslednjeg izdanja. Više od godinu dana je proletelo kao tren, a pred vama je nova Lidder Educa za 2016u, dostupna za besplatno preuzimanje kao što su i sve eduka verzija u poslednjih 10ak godina.

Kako početi sa Lidder Educa 2016

  • 1. Ako već imate eduku, preuzmite novu Lidder Educa 2016 verziju sa ovog linka, a ako niste do sada tražili Lidder eduku, zatražite link ovde i dobićete ga mailom, ubrzo.
  • 2. Sačuvajte fajl i pokrenite instalaciju
  • 3. I to je to! Lidder Educa 2016 je spremna!**


Šta je educa verzija Liddera i zašto je besplatna? Ako ne znate, saznajte ovde.

eduka

Program koji će konačno opsluživati Vas, a ne Vi njega!Za sve koji žele da se upoznaju sa novinama i unapređenjima koje donosi nova Lidder Educa 2016, u odnosu na prethodnu, nastavljamo sa detaljima:

Vi ste tražili, mi smo poslušali.


Prvo navodimo tri najtraženije mogućnosti same instalacije.
* Omogućena je instalacija i na Windows XPu ***
* Omogućena je instalacija na malim rezolucijama monitora (1366×768) ***
* Omogućena je instalacija i na sistemima sa 2Gb (i manje) RAMa. ***

*** Izlazimo u susret korisnicima prethodnih verzija Educe i gornje tri mogućnosti dodajemo u Educu 2016, s tim da je bitno naglasiti da niti jedna od tri gornje hardverske situacije nije preporučena niti dobra kako za rad tako i za pregled mogućnosti Liddera.

Takođe, najavljujemo i portabilnu linux distribuciju sa Lidderom uskoro!

Novosti u Lidder EDUCA 2016


U nastavku prelazimo na novine u samom Lidderu v10.50 koji je osnova nove eduke, u odnosu na prethodnu eduku sa Lidderom v10.30

* IOSe je moguće automatski poslati na mail svim komitentima
* Ubrzan rad sa pojedinačnim komitentima koji imaju preko 20000 stavki
* Automatizacija održavanja cloud skladišta sa većim prometima
* PK1 evidencija je počela automatski uzimati naloge proizvodnje
* Omogućeno je pravljenje kopija svih poslatih mailova
* Slanje E-mailova kroz direkt e-mail servis iz Liddera, u pozadini posla
* Arhive se automatski snimaju na Cloud, dok radite neki drugi posao.
* Automatsko generisanje B2B WEB portala Vaše firme iz Liddera
* Uveden PAK na adresama komitenata za izlazne dokumente
* Automatsko slanje statusa (neuobičajenih Lidder poruka) podršci u ND
* Kompletno praćenje LOT i serijskih brojeva u trgovini i proizvodnji
* Poseban unos deviznih izvoda sa automatskim kursnim razlikama
* Automatski interni obračun PDVa u kalkulacijama i ulaznim računima
* Posebni dokumenti i knjiženja povrata koji su novi promet u smislu PDVa
* Inteligentniji uvoz izvoda sa prepoznavanjem kamata, provizija i sl.
* Prepoznavanje SG, PŠ i Raiff. formata izvoda banaka koji stižu e-mailom
* Iz matičnih podataka se mogu generisati rešenja o G.O. i to za više delova
* Kontni plan postoji i u engleskoj i nemačkoj jezičkoj varijanti
* Korišćenje servisa Narodne Banke Srbije za predlog kursa.
* Kurs sa NBS se može potpuno automatski ažurirati ako to želite
* Bar kodovi na nalepnicama se mogu štampati na svim štampačima
* PPP (i PPP-PO) se automatski popunjava i štampa iz obračuna isplata
* M4 (i M4K) se automatski popunjen štampa iz obračuna isplata
* Nove šifre plaćanja, šifre prihoda i dodatne novine u obračunu isplata
* Automatsko popunjavanje obrasca kompenzacije (po dospecu i hronoloski)
* Razduženje materijala može raditi po prodaji g.p. na osnovu sastavnica
* Dodatni cenovnici od sada mogu biti i devizni, u zavisnosti od opcije
* Fakture, naknadno, mogu biti odštampane i sa neto cenama – bez rabata
* Fakture se uvek mogu odštampati i u alternativnim jedinicama mereg
* Faktura može imati prefiks “Konačna”, ako je zatvorena avansom
* Faktura može imati klauzulu da je punovažna bez pečata i potpisa
* Dokumente je moguće obeležiti da su sa mestom izvršenja van RS
* Nove korisne opcije interaktivnih izveštaja
* Dodato i izmenjeno na desetine obrazaca za popunjavanje
* Interni obračun PDVa na ulaznim kalkulacijama u ulaznim troškovima
* Automatsko prepoznavanje pazara iz izvoda za više prodavnica
* Obračuna isplata omogućava i izradu rešenja o godišnjim odmorima
* Infopanel ima komandu za brzu promenu aktuelne analize po drugom osnovu
* Novi izgled štampanih “virmana”, tj. obrazaca naloga za prenos sredstava
…i ima još mnogo toga. U novoj verziji Eduke dolazi Vam par godina razvoja Liddera!


Podsetnik za krajLidder Educa je dostupna svima poslednjih 10 godina i za to vreme preuzeta je preko 10.000 puta.

Educa verzija je potpuno besplatna i slobodna je za učenje i korišćenje.

Eduka, edukacija!

Za one koji žele više, tu su ostale verzije našeg paketa Start, Standard, Professional i Enterprise.

**Napomena: Postojeći korisnici Lidder Educa verzije moraju snimti podatke svih firmi, deinstalirati prethodnu verziju, instalirati novu educa verziju te učitati snimljene podatke u novu eduku da bi nastavili sa radom. Mogućnost automatskog upgradea (bez navedenih operacija) rezervisana je samo za redovne korisnike Liddera.

Srećan rad!

Vaš New Dimension tim!

Ukoliko želite da budete obavešteni o ovim temama, prijavite se na listu kako ne biste propustili neki od narednih postova.

Naredni blog post: Računovođe i programeri: saradnici ili sapatnici