Knjigovodstvo: Kalkulacija u petoj brzini - Lidder

Kalkulacije su obavezan i prilično dosadan posao koji se obično radi po nekim pravilima i koji se uz Lidder može ubzati do brzine svetlosti… pogledajte!

Transkript: VP kalkulacija


Pogledajte kako se brzo može unositi kalkulacija kad vam uz standardnu, papirnu, email-om dođe i elektronska faktura od dobavljača, koji takođe radi u Lidder-u. Znači, preuzeli ste fajlove iz maila i u Lidderu momentalno dobili spisak faktura.

Da biste dobili gotovu kalkulaciju potrebno je samo par koraka, a ne celodnevni unos. Prvi je da iz ponuđenog spiska izaberete odgovarajuću fakturu. Zatim potvrdite da Lidder automatski može otvoriti novog dobavljača, ako ga nema u šifarniku komitenata. Treći korak predstavlja unos procenta marže koji će se primeniti na celu kalkulaciju. I poslednji korak, jeste da potvrdite da Lidder može otvarati nove šifre artikala ako ih nema u postojećem šifarniku. I posle vrlo kratke obrade dobijate gotovu kalkulaciju, i to sa cela 322 stava.

Knjiženjem se prebacuje u finansijski nalog, karticu dobavljača, robnu karticu, knjigu ulaznih računa. Kao i svuda gde je to potrebno. Kao što vidiš posao je završen brže nego što su drugi i stavili dokument na sto.