import e-fakture u dokument za knjizenje

Rad sa e-Fakturama omogućio je bržu i jednostavniju razmenu dokumenata između komitenata, a pored pomenutog i mogućnost importovanja, odnosno, učitavanja svih primljenih elektronskih faktura u dokumenta za knjiženje. Bar je tako u Lidderu u kojem već dugi niz godina postoji ova vrsta importa, pa je i do sada nudio ovu mogućnost za sve one koji rade po standardu Udruženje proizvođača softvera Srbije.

Sada, svi vi koji radite sa e-Fakturama, bez potrebe da prekucavate stavke iz faktura u vaše ulazne dokumente, uštedećete vreme a mogućnost greške kao kod ručnog unosa gotovo da ne postoji. Dakle, osim prijema i potvrde primljenog dokumenta, njegovim importom u dokument za knjiženje završavate kompletan posao koji se tiče te primljene fakture – sve završavate u svom računovodstvenom programu, jednostavno i brzo!