Dobar i siguran program. Možda su nekad kruti, ali uvek tačni, koncizni, efektni i efikasni.