– Ispravljena je greška zbog koje je nalog za prenos za iznos neta uvećavan za iznos subvencije zaposlenom, a koja je nastala u prethodnoj verziji Liddera.