– Obilaznica oko kontrole PU
*Ova ispravka će zanimati samo one koji imaju isplate za obračune koji sadrže redovan rad i bolovanje do 30 dana u više delova, s tim da je prvi deo ispod minimalne osnovice, što u PU na portalu ne prolazi nikako. Za ovo znaju još od kraja januara – od kada su počeli da rade. Sličnih grešaka ima još i svima nam sledi snalaženje pošto u PU ispravljanje grešaka u njihovom softveru ne postoji: Kada nešto i isprave to nigde ne piše i prave se da je oduvek radilo. PU ima stav da je plaćanje i Zakone o doprinosima potrebno prilagoditi njihovim programerskim sposobnostima i niko im ništa ne može, tako da moramo da se snalazimo, tj. da pomognemo ljudima da ne bi čekali zaradu zbog njih:

*U konkretnom slučaju kada jedan zaposleni ima i redovan rad i bolovanje do 30 dana i kada je zarada koja se isplaćuje iz dva dela u prvom delu manja od minimalne osnovice za doprinose, u PU softveru takav obračun, iako tačan, može proći samo ako obračunate i platite doprinose, na onaj srazmerno manji deo više nego što je propisano. Lidder takve slučajeve obračunava ispravno i uključuje MFP polje koje dozvoljava da takav obračun prođe iako to polje po uputstvu nije namenjeno tome.
Ako imate ovaj slučaj i smatrate da ne treba obračunavati po Zakonima, već po tome kako softver PU kaže, isključite MFP polje 9 i obračunajete i platite pogrešno po njihovom uputstvu.

*Kada dođete do drugog dela takve isplate, Lidder će pri formiranju XMLa pitati da li da spoji neke stavke koje nemaju bruto (to je onaj bruto za doprinose koji su plaćeni u prvom delu) i ako odgovorite potvrdno, ISPRAVAN obračun će proći njihovu kontrolu. Kada tako odgovorite XML će proći kontrolu, i jedino se u PU gube informacije o satima bolovanja do 30 dana jer će ih Lidder spojiti sa satima redovnog rada, da bi zaobišli njihov problem u matematici.
Ako imate ovaj slučaj i smatrate da ne treba obračunavati po Zakonima, već po tome kako softver PU kaže, nemojte odgovoriti potvrdno na postavljeno pitanje o spajanju stavki i provedite sate u priči sa nekim ko ne zna o čemu pričate i šaljite mailove, slike i IDove… Na kraju ćete ostali bez rešenja i bez vremena, jer, sve je ispravno, svi će se čuditi i na kraju ništa, a isplate ne mogu da prođu.