– Ispravka greške na virmanima
Ispravljena je greška koja je nastala u jutrašnjoj verziji (10.13), a zbog koje se dešavalo da na nalozima za prenos, specifikacijama naloga za prenos i specifikaciji po isplatiocima konačnih obračuna isplata koji imaju akontacione isplate kao prethodne, stoje kumulativni iznosi umesto iznosa umanjenih za akontaciju. U vezi sa ovim, opcija “kumul.” u sekciji 4.5 će od sada uticati i na sadržaj specifikacije po primoacima kao i na sadrzaj rekapitulacije u sekciji 4.4.

– Dodatna kontrola podataka
Kontrola podataka o zaposlenima koja se vrši pre samog obračuna, od sada će prijavljivati lica koja nemaju unete tekuće račune i nisu obeležena da primaju isplatu u gotovini što je dovodilo do njihovih ne pojavljivanja u nalozima za prenos i u sumi za gotovinu.

– Subvencije na rekapitulaciji
Subvencije se od ove verzije prikazuju na rekapitulaciji kao posebna stavka.

– Bar kodovi se menjaju svuda
Promenom bar koda na vodećem kontu šifarnika od sada menja bar kodove na svim kontima koja su u istoj grupi, tj. na svim kontima iz tog šifarnika. Oni koji žele da imaju razlićite bar kodove na istom šifarniku mogu da menjaju bar kodove na pojedinačnim kontima koja nisu vodeća i to neće promeniti kodove na drugim kontima u grupi.

– Štampanje rekapitulacije obračuna
Obračun isplata dobio je mogućnost štampe rekapitulacije obračuna – one koja se vidi odmah nakon obračuna ispod tastera za obračunavanje. Štampanje rekapitulacije se pokreće iz sekcije 4.4, tj. taster se nalazi pored tastera za upis obračuna u kartone primalaca.

– Štampanje specifikacija primaoca
Obračun isplata dobio je mogućnost štampe specifikacije obračuna po članovima obračuna, a sadrži kolone prezime i ime, neto i bruto. Štampanje isplata se pokreće iz sekcije 4.5, tj. taster se nalazi pored tastera za slanje listića primaocima mailom.

– Pročitajte novosti u 10.13
Ako niste, preporučujemo čitanje novosti za prethodnu verziju (10.13). Ova preporuka stoji zbog toga što je ova verzija izašla pola dana nakon prethodne zbog bitne ispravke, pa je moguće da verziju 10.13 niste ni instalirali, te je potrebno da se upoznate sa njenim načinom funkcionisanja i novim mogućnostima.