– Dati avansi i ulaz u MP
Prilikom izrade direktnog ulaza u MP Lidder je u informaciji o datim avansima prikazivao avanse sa svih mesta troška umesto samo sa onog za koji se ulaz radi, što je od ove verzije ispravljeno.

– Uvoz isplata fizičkih lica
Uvoz fizičkih lica sa odabranog šifarnika prilikom pravljenja novog obračuna u obračunu isplata je proširen za dva polja kojima se može preciznije nego do sada označiti kako se proverava i formira iznos za lica za koja se isplate obračunavaju. Polja se tiču strane knjiženja koja se uzima u obzir, tako da je sada moguće odrediti da li se uzima samo dugovna (primer: kada se na kontu obaveze prema licima nalaze knjiženja prenosa u blagajnu gde se obaveza zatvara pri isplati), ili samo potražna (primer: kada se na kontu obaveze nalaze proknjižene obaveze prema tim licima, a koja zatvaraju knjiženjem uplate na njihove račune prilikom knjiženja izvoda). Ako obeležiš da se u kalkulaciji iznosa uzimaju obe strane, iznos i obračun isplate će biti napravljen tako kao da se zatvara saldo.

– Forsirano ažuriranje shiftom
Ažuriranje definicija u obračunu isplata nije imalo mogućnost da ažurira definicije ako su one najsvežije koje postoje, a za time postoji potreba u slučajevima kada nešto ručno izmenite na definicijama i želite da to ponovnim ažuriranjem poništite. Od sada je to moguće i to držanjem Shift tastera dok se ažuriranje vrši. Držanjem Shift-a govorite sistemu da ažurira definicije IAKO su kod vas definicije iste kao i one koje se nalaze na ND serverima.

– Zatvaranje godine prenosi i OI
Zatvaranje poslovne godine od ove verzije prenosi i obračune isplata iako su iste u “test fazi” i namenjene su testiranju rada portala poreske uprave još barem mesec dana. Dobronamerni i optimisti su već prešli na nove isplate kao na jedine (pozdravljamo ideju!) te se od sada i zatvaranje godine odnosi prema obračunu ispalta u test fazi kao prema ravnopravnom delu poslovanja i prenosi sve podatke u sledeću P.G.

– Novi obračun kroz kopiranje
Obračun isplata je dobio mogućnost formiranja obračuna putem kopiranja odabranog. Ova mogućnost koja se pokreće tasterom sa desne strane tabele sa spiskom obračuna može dobro poslužiti onima koji imaju jedan te isti obračun koji se stalno ponavlja sa svim svojim elementima poput dodataka i obustava i gde se jedino menja kartnet koji se mora menjati jer se menjaju meseci isplate. U ovakvim slučajevima je preporučeno da se radi i sa željenim iznosom kako bi i obračunati iznosi ostali isti u novom obračunu, tj. da na njih ne bi uticao broj dana.