– Obračun isplata
Ova nova verzija je u potpunosti posvećena promenama novog obračuna isplata, u najvećoj meri nastalih zbog prilagođivanja ponašanju portala PU i u manjoj meri zbog planiranih proširenja mogućnosti obračuna.

– Incijalizacija obračuna
Obračun isplata je od ove verzije moguće “incijalizovati”, tj. početi raditi kompletno iz početka. Ova opcija omogućava ponovni početak rada sa obračunima isplata, što može biti posebno zgodno onima koji su obračun isplata testirali u poslovnoj 2013oj, pa u poslovnoj 2014oj u firmi nemaju preuzete podatke o zaposlenima jer su podaci već bili preuzeti u 2013oj. Ako držite taster Shift dok mišem (ili strelicama i enterom) odabirete opciju obračun isplata iz menija, bićete upitani da li radite inicijalizaciju, što znači kompletno brisanje svega u vezi sa novim obračunom isplata u toj firmi ali isto tako i ponovno preuzimanje podataka o zaposlenima iz “starog” obračuna zarada.

– Omogućen unos obustava
U obračunu obustava je od sada moguće unositi obustave na nivou isplatioca (obustava za sindiklanu članarinu, npr.) kao i redovne obustave na nivou matične evidencije lica (alimentacije, krediti i druge redovne obustave).

– Uvoz lica u matičnu evidenciju
Pri definisanju novog obračuna od sada je moguće importovati lica iz nekog šifarnika iz Liddera, te odmah nakon toga napraviti i obračun isplate sa iznosima sa analitike konta šifarnika, s tim da je za izračunavanje iznosa moguće zadati filter po vrsti knjiženja. Na ovaj način je obračunavanje isplata dobavljačima – građanskim licima (razne vrste otkupa) ubrzana do nivoa da, na primer, 4000 građanskih lica može biti uveženo u evidenciju, da za njih bude urađan obračun pripadajućih poreza te da se XML nađe na portalu PU za svega 5 minuta.

– Dodatno ubrzanje obračuna
Rad kompetnog obračuna isplata je ubrzan tako da se sada obračuni za do 200 članova izvršavaju bez čekanja. Obračuni do 1000 članova se izvršavaju sasvim prikladno brzini procesora i memorije kompjutera na kojima se obračuni rade, a obračuni od 1000 do 4000 članova (koliko maksimalno imaju neki korisnici Liddera i sa koliko testiramo), rade u skladu sa brzinom procesora i memorije ali direktno zavise i od brzine hard diska računara, tako da obračun za 4000 članova traje od 30 sekundi na novim računarima, do 5 minuta na računarima sa starijim diskovima.

– Kombinacije sa akontacijama
Akontacione isplate od sada mogu biti i u fiksnom iznosu i sa satnicom, a konačni obračun će ih u oba slučaja ispravno uzeti u obzir.

– MultiFunkcionlnaPolja
Polja koja imaju super specijalne namene da bi se program poreske uprave mogao snaći pri pokušajima provere obračuna su u konstantnoj promeni iako ne bi smela uopšte da se menjaju. Malo rade po pravilniku, malo rade po nahođenju, te su mnoga od njih i u ovoj verziji dobila posebna pravila ponašanja. To će se, na žalost, menjati u sledećim danima i mesecima, jer se njihovo ponašanje na portalu, i posle 40 dana od dana od kada važi pravilnik, i dalje menja iz sata u sat.

– Više vrsta vremena u karnetu
Korišćenjem tastera Shift, nakon unosa broja sati u karnetu, od sada se može dobiti unos broja sati po nekoj vrsti vremena iako je broj sati po nekoj drugoj vrsti več unet.

– Kumulativni pregledi
Rekapitulacije koje se dobijaju ispod obračuna se od sada mogu gledati kumulativno ili samo za deo isplate koja se radi, a što se određuje označavanjem polja koje se nalazi iznad rekapitulacije. Slično polje sa istom funkcijom se od sada nalazi i kod isplatnih listića. Ova polja nemaju nikakvog značaja kod obračuna koji nemaju akontacioni deo.