– Proširenje kolona u KUR i KIR
Kolone za broj dokumenta su proširene sa 4 na 5 karaktera u KUR i KIR evidencijama.

– Preventivna provera postavki
U obračunu isplata uvedena je preventivna kontrola parametara članova obračuna (koeficijenata, radnih mesta, opština, matičnih brojeva i slično) pre samog obračuna, da bi se smanjilo dosadašnje vreme čekanja da se obračun završi te da se tek onda vidi da nešto i šta nije u redu. Ova preventivna kontrola takođe štedi vreme jer kroz listu svih potencijalnih neispravnosti upozorava i na probleme na koje možete naići tek kod predavanja XML dokumenta na portalu PU, te ne dozvoljava obračun za lica bez unetih neophodnih podataka.

– Promena načina unosa opštine
U obračunu isplata se pri promeni ličnih podataka opština od sada može unositi kucanjem početnog broja šifre opštine, a odabiranje mišem nije ukinuto i radi kao i do sada.

– UpDate iz tekućeg obračuna
U obračunu isplata je dodat taster za ažuriranje propisanih tabela i šifarnika iz tekućeg obračuna. Ova mogućnost je postojala do sada samo pri pravljenju novog obračuna i iz editora šifarnika, a od sada je moguća i iz promene parametara tekućeg obračuna.