Nakon mini analize kompanija koje pružaju usluge, sastavljen je upitinik sa 9 pitanja (sa već ponuđenim odgovorima) uz pomoć koga bi se došlo do tačne identifikacije i klasifikacije problema i izazova u ovoj poslovnoj oblasti. Rezultati ankete se nalaze u izveštaju.