sta kada primalac fakture nije registrovan na sef

Od ove godine, kao dodatno olakšanje u radu sa e-Fakturama i obavezom evidentiranja u pojedinačnu PDV evidenciju na SEF-u, uveli smo dodatno pitanje koje Lidder postavlja kada prepozna da primalac nije registrovan za prijem pošiljki na odabranom servisu. Konkretno, u toj situaciji pitaće operatera da li želi da podatke pošalje u PDV evidenciju na SEF-u i nakon potvrde ponudiće da dokument odmah bude poslat na mejl adresu komitenta.

Dakle, nema potrebe da u slučaju kada fakturu šaljete takvom tipu primaoca idete na SEF i ručno unosite podatke u pojedinačnu PDV evidenciju, već kako ste i navikli sve završavate u svom računovodstvenom programu, jednostavno i brzo!