Nakon mini analize kompanija koje se bave proizvodnjom, sastavljen je upitinik sa 7 pitanja (sa već ponuđenim odgovorima) uz pomoć koga bi se došlo do tačne identifikacije i klasifikacije problema i izazova u ovoj poslovnoj oblasti. Rezultati ankete se nalaze u izveštaju.