za firme koje znaju da su “erp” + “moduli” početak zamke.