za iskusnije firme koje su prerasle modularni i sličan softver.