u kome za otvaranje godine ne morate zvati nikoga.