za firme koje ne žele da zauvek plaćaju za svoje podatke.