za firme koje razlikuju poslovne programe od modula za robno.