Zbog mogućnosti da u toku rada nestane struja ili dođe do varijacije napona u elektroenergetskoj mreži preporučujemo nabavku strujne i naponske zaštite. Ovo je važno zbog toga što naponsko-strujna zaštita često dolazi sa baterijskim napajanjem koje može održati sistem u radu i na taj način vam pomoći da snimite važne podatke i pravilno ugasite računar, a da usled nestanka struje jednostavno ne ostanete bez podataka.

NamenaUređaj
Zaštita od strujnih i udara groma sa filtracijom napona (do 2kW / oko 7 računara)APC Surge arrest (E25-GR ili PF8VNT3-GR)
Zaštita od nestanka struje sa filtracijom i korekcijom napona (1-3 računara)APC Smart UPS 750
Zaštita od nestanka struje sa filtracijom i korekcijom napona (2-4 računara)APC Smart UPS 1000
Zaštita od nestanka struje sa filtracijom i korekcijom napona (4-7 računara)APC Smart UPS 2200