zbog koga će Vas komitenti smatrati merilom preciznosti!