za firme koje napreduju ispravnim, a ne lakšim putem.