pdv i takse, kamate, provizije

Veeelika fama u vezi sa tumačenjem evidentiranja PDVa sa dosta podignute prašine i još više savetovanja…

Na kraju je ispalo da je sve ipak veoma jednostavno. Bar je tako u LIDDERu.Mi smo bili mišljenja da u Pregled Obračuna PDV ne treba da ulazi ono što nema veze sa PDV-om, ali avaj. Po poslednjim uputstvima PU sada znamo da su imali pravo oni koji su mislili da u PDV evidenciju treba da ulazi ponešto, ali ne i sve što nema veze sa PDV-om.Praktična posledica ovakvog tumačenja Zakona i pravljenja pravilnika je da sada Lidder automatski upisuje u PDV evidenciju i one promene koje nisu vezane za PDV, i to:
   ·   u polje 8d.2 POPDVa: ugovore o delu, autorske ugovore, ugovore o privremenim i povremenim poslovima, ugovore o zakupu i ostale ugovore sa fizičkim licima, kao i humanitarna davanja, i
   ·   u polje 8v.2 POPDVa: kamate po kreditima, troškovi platnog prometa i eventualno parking servis i taksa za javni medijski servis u zavisnosti od vašeg tumačenja, tj. knjiženja.


Lidder uzima navedene poslovne promene u posebnu evidenciju Provizije-Kamate-Ugovori, koja nije ni KIR ni KUR evidencija (jer te promene obično nemaju posebne izlazne, a ni ulazne račune).

To radi tako što skenira naloge za knjiženje, a potom informacije iz njih automatski prenosi u evidencije, kao što to radi i za već postojeće evidencije već više od decenije. Podaci iz evidencija automatski se prenose u POPDV obrazac i PDV prijavu. Brzo, jednostavno i bez potrebe da Vi dodatno intervenišete.

Sa uvođenjem ove posebne evidencije Provizije-Kamate-Ugovori dovoljno je nastaviti sa radom skoro isto kao do sada, i redovno knjižiti sve isplate kroz Lidder obračun isplata na propisana konta. Sve se radi na uobičajen način. Sve naloge koje redovno dajete ili ih Lidder sam pravi za Vas, on skenira i stavlja u evidenciju ukoliko na njima naiđe na određena konta troškova na kojima se navedeni slučajevi za ove dve kolone evidencije i inače knjiže.

Primer: ako pri knjiženju izvoda iz banke unesete stav za knjiženje na kontima grupe 553 (ili Lidder sam to dâ kod automatskog uvoza), taj stav će se sa tim nalogom i opisom automatski naći u evidenciji Provizije-Kamate-Ugovori,
u koloni 8v.2.

Može li lakše od ovoga?

Sigurno da može. Dovoljna bi bila odluka države da u evidenciju ne ulaze poslovne promene koje se ne tiču PDV-a, ali kad već nije tako Lidder Vam (kao i u svim drugim segmentima praćenja poslovanja) nudi maksimalnu optimizaciju PDV evidentiranja, kako biste ostali jednako efikasni, a nadamo se i bolji od toga!
Ukoliko Vam se dopao post, prijavite se na listu kako ne biste propustili neki od narednih.Prethodni blog post: Bajka o carevom novom ERP programu