Pred vama je nova Lidder Educa (Eduka) za 2020. godinu, dostupna za preuzimanje, kao što je to slučaj već 14 godina. Za protekle dve godine, računovodstvo je pretrpelo brojne promene, a neminovno i poslovni softver. U slučaju nove Educa verzije Lidder-a, tu nisu samo izmene koje su rezultat zakonskih promena, već i brojna poboljšanja čiji su krajnji rezultati JOŠ VEĆA AUTOMATIZACIJA I BRŽI RAD!

Šta je Educa verzija Liddera i zašto smo omogućili da bude dostupna svima? Ako ne znate, saznajte ovde.

eduka

Program koji će konačno opsluživati Vas, a ne Vi njega!Kako početi sa Lidder Educa 2020

  • 1. Lidder Educa verziju zatražite ovde i ubrzo ćete dobiti link za preuzimanje instalacionog fajla.
    Ako već imate Eduku, pročitajte najpre napomenu u nastavku teksta.
  • 2. Sačuvajte fajl i pokrenite instalaciju
  • 3. I to je to! Lidder Educa 2020 je spremna!*
*Napomena: Postojeći korisnici Lidder Educa verzije moraju snimiti podatke svih firmi, deinstalirati prethodnu verziju, instalirati novu Educa verziju te učitati snimljene podatke u novu Eduku da bi nastavili sa radom. Mogućnost automatskog prelaska (upgrade-a) na novu verziju rezervisana je samo za licencne korisnike Liddera.


Zašto da preuzmete novu Educa verziju?

ZATO ŠTO JE JOŠ BOLJA OD PRETHODNE!
Evo i NAJZNAČAJNIJIH NOVINA u njoj:

· Automatsko popunjavanje MB komitenta preko NBS servisa
· Dodatne opcije kod izrade avansa
· Fakturisanje polovne robe
· Nova oslobođenja i vrste vremena u obračunu isplata
· Mogućnost definisanja alternativnih naziva artikala
· Automatski JBKJS na osnovu PIBa
· Fakturisanje osnovnih sredstava
· Slanje grafičkih interaktivnih izveštaja na mejl
· Automatsko kreiranje naloga za plaćanje iz VP i MP kalkulacije sada i sa datumom valute
· Uvoz početnog stanja iz Excel formata
· Automatsko popunjavanje OZ10 obrasca u obračunu isplata
· Nova forma za jednostavno definisanje karakteristika svake grupe u okviru šifarnika
· Obračun prevoza u zasebnom obračunu
· Automatsko obračunavanje OA i POA obrasca
· Grupno obaveštavanje komitenata mejlom
· Pregled niza faktura za samo jednog kupca
· Automatizacija kod korišćenja državne pomoći
· Novi eksport format iz svih tabelarnih prikaza


Podsećamo i na odavno ugrađenu štampu bar-kodova na osnovu šifara u Lidderu, s obzirom na to da je od februara 2020. godine po Zakonu o trgovini obavezno da artikli u MP budu obeleženi „mašinski čitvljivom oznakom“ tj. bar-kodovima.


Šta sve možete da radite/probate u najnovijoj EDUCA verziji Liddera

(Osnova nove Educa verzije je Lidder v10.87)

* Računovodstvo
* Materijalno, zalihe, skladišta
* Vanbilansno knjigovodstvo (komision)
* Pogonsko knjigovodstvo (proizvodnja)
* Proizvodnja (sastavnice, recepture…)
* Maloprodaja (kalkulacije, nivelacije…)
* Finansijska operativa (nalozi, računi…)
* Devizno sa obračunom kursnih razlika
* Automatsko generisanje B2B WEB portala Vaše firme iz Liddera
* Automatski B2B Web portal za komitente
* Automatski Web portal za komercijaliste
* Automatski Web portal za menadžment
* Sledljivost kroz sistem LOT oznaka u trgovini i proizvodnji
* Automatska kontekstna statistička analiza
* Automatski BU, BS, SI sa exportom na APR
* Obračun i elektronska predaja PDV
* Automatsko kreiranje POPDV obrasca
* Obračun svih oblika isplata sa PPPPD
* Obračun zarada iz radnog odnosa sa PPPPD
* Ugrađeni predlošci više ugovora o radu
* Uvoz izvoda sa prepoznavanjem kamata, provizija i sl.
* Rad sa e-bankingom (Halcom i Office banking)
* Objedinjena naplata + automatsko knjiženje
* Kontni plan postoji i na engleskom i nemačkom jeziku
* Korišćenje servisa Narodne Banke Srbije za preuzimanje kursa.
* Osnovna sredstva sa popisima i obračunom (OA/POA)
* Blagajna sa nalozima isplati/naplati
* Popisne liste i obračun popisa
* Kamate (konformne i proporcionalne)
* PPP-PO se automatski popunjava i štampa iz obračuna isplata
* 100+ aktuelnih obrazaca za popunjavanje
* Praćenje realizacija po komercijalistima

A tu su i …
* Registracija faktura za Korisnike javnih sredstava
* Direkt elektronski mejl servis za slanje dokumenata
* Samostalno otvaranje nove baze
* Samostalno zatvaranje/otvaranje poslovne godine
* Dodavanja dokumenata artiklu (npr. opis/garancija/deklaracija)
* Interni PDF printer
* Nove korisne opcije interaktivnih izveštaja
* Detaljno uputstvo dostupno i bez interneta
* Ugrađena multimedijalna podrška radu
* I brojne druge mogućnosti…

**Napomena u vezi sa instalacijom na zastarelom hardveru: Educa verziju možete instalirati i na starijim/zastarelim računarima. Međutim, smatramo da takve računarske konfiguracije ne treba koristiti. One nisu dobre za rad, pa ni za pregled mogućnosti Liddera. Ovde konkretnije mislimo na Windows XP, male razolucije (1366×768) i sisteme sa manje od 4GB RAMa.


educa obuka

Podsetnik za krajLidder Educa je dostupna svima poslednjih 14 godina i za to vreme preuzeta je više od 14.000 puta.

Educa verziju iskreno preporučujemo za učenje i korišćenje.

Za one koji žele više, tu su ostale verzije našeg Liddera – Start, Standard, Professional i Enterprise.Srećan rad!

Vaš Lidder Monolit tim

Ukoliko želite da budete obavešteni o ovim i sličnim temama, prijavite se na listu kako ne biste propustili neki od narednih postova.

Naredni blog post: Znate li ko je za “volanom” vaše firme i kuda vozi?