Pred vama je nova Lidder Educa (Eduka) za 2018u, dostupna za preuzimanje, kao što je to slučaj već 12 godina. Za protekle dve godine obogaćena je brojnim poboljšanjima, a tu su i sve one izmene koje su rezultat zakonski promena.

Kako početi sa Lidder Educa 2018

  • 1. Lidder Educa verziju zatražite na linku ovde i dobićete ga ubrzo mailom.
    Ako već imate Eduku, pročitajte najpre napomenu u nastavku teksta.
  • 2. Sačuvajte fajl i pokrenite instalaciju
  • 3. I to je to! Lidder Educa 2018 je spremna!*
*Napomena: Postojeći korisnici Lidder Educa verzije moraju snimti podatke svih firmi, deinstalirati prethodnu verziju, instalirati novu Educa verziju te učitati snimljene podatke u novu Eduku da bi nastavili sa radom. Mogućnost automatskog prelaska (upgrade-a) na novu verziju rezervisana je samo za licencne korisnike Liddera.


Šta je Educa verzija Liddera i zašto smo omogućili da bude dostupna svima? Ako ne znate, saznajte ovde.

eduka

Program koji će konačno opsluživati Vas, a ne Vi njega!Šta sve možete da radite/probate u najnovijoj EDUCA verziji Liddera

(Osnova nove Educa verzije je Lidder v10.67)

* Računovodstvo
* Materijalno, zalihe, skladišta
* Vanbilansno knjigovodstvo (komision)
* Pogonsko knjigovodstvo (proizvodnja)
* Proizvodnja (sastavnice, recepture…)
* Maloprodaja (kalkulacije, nivelacije…)
* Finansijska operativa (nalozi, računi…)
* Devizno sa obračunom kursnih razlika
* Automatsko generisanje B2B WEB portala Vaše firme iz Liddera
* Automatski B2B Web portal za komitente
* Automatski Web portal za komercijaliste
* Automatski Web portal za menadžment
* Sledljivost kroz sistem LOT oznaka u trgovini i proizvodnji
* Automatska kontekstna statistička analiza
* Automatski BU, BS, SI sa exportom na APR
* Obračun i elektronska predaja PDV
* Obračun svih oblika isplata sa PPPPD
* Obračun zarada iz radnog odnosa sa PPPPD
* Ugrađeni predlošci više ugovora o radu
* Uvoz izvoda sa prepoznavanjem kamata, provizija i sl.
* Rad sa e-bankingom (Halcom i Office banking)
* Objedinjena naplata + automatsko knjiženje
* Kontni plan postoji i na engleskom i nemačkom jeziku
* Korišćenje servisa Narodne Banke Srbije za predlog kursa.
* Osnovna sredstva sa popisima i obračunom
* Blagajna sa nalozima isplati/naplati
* Popisne liste i obračun popisa
* Kamate (konformne i proporcionalne)
* PPP (i PPP-PO) se automatski popunjava i štampa iz obračuna isplata
* M4 (i M4K) se automatski popunjen štampa iz obračuna isplata
* 100+ aktuelnih obrazaca za popunjavanje
* Praćenje realizacija po komercijalistima

A tu su i …
* Registracija faktura za Korisnike javnih sredstava
* Direkt email servis za slanje dokumenata
* Samostalno otvaranje nove baze
* Samostalno zatvaranje/otvaranje poslovne godine
* Interni PDF printer
* Nove korisne opcije interaktivnih izveštaja
* Detaljno uputstvo dostupno i bez interneta
* Ugrađena multimedijalna podrška radu
* I brojne druge mogućnosti…


**Napomena u vezi sa instalacijom na zastarelom hardveru:
Educa verziju možete instalirati i na starijim/zastarelim računarima. Međutim, smatramo da takve računarske konfiguracije ne treba koristiti. One nisu dobre za rad, pa ni za pregled mogućnosti Liddera. Ovde konkretnije mislimo na Windows XP, male razolucije (1366×768) i sisteme sa manje od 4GB RAMa.


Podsetnik za kraj


Lidder Educa je dostupna svima poslednjih 12 godina i za to vreme preuzeta je više od 12.000 puta.
Educa verziju iskreno preporučujemo za učenje i korišćenje.
Za one koji žele više, tu su ostale verzije našeg Liddera – Start, Standard, Professional i Enterprise.

Eduka, edukacija!

Srećan rad!

Vaš Lidder Monolit tim


Ukoliko želite da budete obavešteni o ovim temama, prijavite se na listu kako ne biste propustili neki od narednih postova.

Naredni blog post: Kada Vam ponude SVE “za šaku dolara” (evra) …ili FILMSKA PRIČA