Od 1994. godine, kada je uveden sistem novosti i objašnjavanja svih izmena, napisano je hiljade strana “crtica” koje su u 99% slučajeva bila razna poboljšanja. Ovakva istorija života i promena istog softvera je jedna od najdužih na svetu. Izvode novosti od 90-ih prošlog veka pa do danas, možete videti u samom Lidderu.