automatski upis internog obračuna u pojedinačnu evidenciju sef-a

Obavezu evidentiranja obračuna PDV-a u Sistem elektronskih faktura (SEF) imate kada ste vi poreski dužnih. Lidder vam omogućava da takav promet upišete u pojedinačnu evidenciju SEFa direktno iz programa.

Pre upisa u pojedinačnu evidenciju potrebno je uraditi interni obračun za promet i za to je dovoljna jedna jedina komanda kojom se automatski dobija interni obračun. Nakon toga dokument knjižite. Lidder će vam odmah ponuditi da upiše Interni obračun u pojedinačnu PDV evidenciju na SEF-u i vaš posao je završen.

Brzo i jednostavno kao i sve u Lidderu!