Lidder, Profesionalni alat za efikasno poslovanje
SAMO MALI DEO MOGUĆNOSTI LIDDERA

Lidder, kao monolitni softver, podrazumeva sve funkcionalnosti u jednom programu, pa nemamo običaj da ističemo jednostavne operacije i mogućnosti koje smatramo da se podrazumevaju kada je reč o ozbiljnom poslovnom softveru.

Istovremeno, na tržištu postoje programi koji posebno prodaju štampu kartica kupaca sa saldom, potom posebno štampu kartica dobavljača sa i bez salda ili od i do datuma, pa isto to sa slanjem na mail i slično... Zato smo odlučili da, ipak, navedemo makar delić onoga što Lidder ima na tom nivou detalja koji mi, inače, podrazumevamo i ne navodimo posebno.

 
... program za knjigovodstvo...

 
    ... program za računovodstvo...

 
      ... program za kompletno poslovanje...

KNJIGOVODSTVO

 

 • Otvaranje početnog stanja
 • Izdavanje konačnih i avansnih računa
 • Automatsko pronalaženje pravnih lica po PIBu
 • Automatski uvoz izvoda
 • Automatsko zatvaranje godine
 • Kontni plan na Engleskom i Nemačkom jeziku
 • Poslovanje sa inostranstvom (uvoz/izvoz)
 • Osnovna sredstva
 • Obračun Poreske Amortizacija (OA)
 • Poreski Obračun Amortizacije (POA)
 • Radni nalozi
 • Raznovrsni predefinisani ugovori i obrasci
 • Računska mašina
 • Automatsko knjiženje
 • Blagajna
 • Popisne liste
 • Bruto bilans
 • Bilans stanja
 • Usaglašenja
 • Automatske opomene
load more hold SHIFT key to load all load all

KOMERCIJALA

 

 • Izdavanje faktura / ProFaktura
 • Dodavanje slika artiklima
 • 19 različitih VP cenovnika
 • Šifre artikala sa do 18+6 karaktera
 • Grupe artikala u šifraniku
 • Pravljenje i štampanje otpremnica i prevoznica
 • Artikli sa BarKod-om i alternativnim BarKod-om
 • Dobavljačeve šifre artikla
 • Vaš logo i podaci na izlaznim dokumentima
 • Štampa brendiranih koverti
 • CRM Komentari vezani za kupce
 • Direktno slanje email-ova iz Liddera
 • Predefinisan rabat i valuta za određene kupce / dobavljače
 • Narudžbenice sa dobavljačevim šiframa
 • Narudžbenice
 • Integrisan automatski telefonski imenik
 • Automatski Web portal za B2B
 • Usluge i šifrirane usluge
 • Cirkularni dopisi
 • Email liste za obaveštavanje
load more hold SHIFT key to load all load all

MENADŽMENT

 

 • Automatski izveštaji u realnom vremenu
 • Grafički prikaz svih izveštaja
 • Rang liste
 • Dnevni izveštaji
 • Analiza robnog prometa
 • Interaktivni tabelarni izveštaji po vašoj meri
 • Posebni izveštaji pravljeni specijalno za revizorske kuće (Business Intelligence)
 • Statistika svakog robnog konta (zbirno i pojedinačno)
 • Automatsko stanje svih kupaca / dobavljača, u realnom vremenu
 • LOT
 • WHM
 • Planiranje proizvodnje i potrebnog materijala
 • Podela i praćenja rada po komercijalistima
 • Provera kvaliteta
 • Automatski Altmanov Z score
 • Automatski izveštaj o naplati računa
 • Interaktivni izveštaji - samostalnost u kreiranju izveštaja
 • Jednostavno pretraživanje, sortiranje, grupisanje i filtriranje sadržaja izveštaja
 • Automatske rang liste za artikal, komitenta, konto i firmu
 • Automatski grafikoni sa prometom robe i prometom finansijske analitike

IT/RAZNO

 

 • Help izvorno pisan na srpskom jeziku
 • Automatsko arhiviranje podataka
 • Ručno arhiviranje podataka
 • Automatsko propagiranje nove verzije kroz sa server na terminale
 • Izvoz podataka u word, excel, xml, prn, txt, LeXD, html
 • Povezivanje sa različitim spoljnim rešenjima
 • Uvoz podataka iz sledećih formata: excel, txt, xml, prn, LeXD, html
 • 10 različitih tematskih grafičkih rešenja za Lidder
 • Export za fiskalne uređaje
 • Kontekstualni help, uvek u vezi sa poslom koji trenutno radite
 • Mrežni rad
 • Povezivanje sa bar-kod skenerom i štampačem
 • Promena izgleda radnog okruženja
 • 9 Grafičkih setova pozadina sa upotrebom pokretnih pozadina
 • Ambijentalna muzika
 • Govorne poruke i zvučni efekti
 • Slanje poruka operaterima u lokalnoj računarskoj mreži kroz L-poruke
 • Direktna on-line tehnička podrška putem TeamViewera
 • Arhiva svih novina po izdatim novim verzijama još od 1994.god.
 • Izbor različitih stilova štampe
load more hold SHIFT key to load all load all

Brojne mogućnosti koje Lidder ima možete i sami probati.

Preuzimite Lidder Educa - demo