Svi korisnici Liddera dobijaju SVE funkcionalnosti

Lidder smo prilagodili korisnicima različitih obima poslovanja. Verujemo da manjima treba isti obim funkcionalnosti kao i većima, ali za manji obim posla i sa različitim nivoom detalja u korišćenju. Kroz Lidder MRS svi korisnici dobijaju sve funkcionalnosti, ali je obim usluga i detaljnost obuke prilagođen veličini.

Cene po tipu korisnika
LIDDER
cena 
osnovne licence
 
Svaka dodatna
istovremena konekcija
na Lidder server

Maksimalni broj istovremenih konekcija
STD
4000
jednokratno
 
 
600

 
 3
PRO
6000
jednokratno
 
 
800

 
 16
ENT
10000
jednokratno
 
 
1200

 
 32

* Broj dodatnih terminala/računara određujete po potrebi, s tim da se maksimalan dozvoljen broj istovremenih konekcija razlikuje po tipu korisnika.
* BROJ RAČUNARA u računarskoj mreži sa instaliranim Lidderom NIJE OGRANIČEN. Ograničen je broj operatera koji istovremeno mogu raditi (istovremena konekcija ka serveru).
* Cene su iskazane bez PDVa. Plaćanje se vrši u dinarima, po prodajnom kursu EUR kod NBS na dan uplate.

 

Pregled opcija/usluga po tipu korisnika:

 

Karakteristika
Osnovna obuka
Štampano uputstvo
Napredna obuka
Max broj licenci sa istovremenom konekcijom
Broj firmi po poslovnoj god.
Mogućnost rada sa dislociranim stanicama
Mogućnost specifičnih programskih prilagođenja
Automatski Web B2B portal
STD
1 dan

1 dan
3
10


PRO
2 dana

2 dana
16
100


ENT
3 dana

3 dana
32
(neograničeno)

 (50% popusta)

ZAŠTO JE ČLANSTVO U LIDDER KLUBU (ODRŽAVANJE) POTREBNO I VAŽNO?

Zbog skoro neograničene podrške kojom dobijate sigurnost u radu.

Pogodnosti Lidder kluba

Većina usluga koje korisnicima Liddera trebaju od nas su besplatne u okviru Lidder kluba (npr. nove verzije), a na one koje nisu besplatne, članovi Lidder kluba ostvaruju popust i do 80%. Kompletan spisak usluga koje pružamo, sa cenama, svi korisnici dobijaju jednom godišnje, pre početka kalendarske godine za koju ponuda važi, u sklopu ponude za godišnje članstvo u Lidder klubu.

Članstvom u Lidder klubu, koje NIJE OBAVEZNO, dobijate mnogo toga pa čak i besplatnu obuku! Kroz Lidder klub dobijate i to da: NEMA merenja vremena, minuta, poziva i emailova, a sasvim sigurno IMA novih verzija, besplatne obuke, besplatnih kompleksnih poslovnih konsultacija, besplatnih reinstalacija i još raznih korisnih i BESPLATNIH sadržaja od značaja za svako poslovanje... Dakle, članstvo u Lidder klubu obuhvata i tehničku podršku i održavanje softvera!

Za kontinuirane godine članstva u Lidder klubu dobijate dodatne popuste na cenu članstva. Evo primera:

  • 1. godina, godina kupovine: vrednost članstva je fiksni deo + 30% od trenutne vrednosti kupljenih licenci.
        * U godini kupovine članstvo u Lidder klubu DOBIJATE od nas, kao podršku za početak rada u Lidder-u.
  • 2. kalendarska godina: vrednost članstva je fiksni deo + 25% od trenutne vrednosti kupljenih licenci.
  • 3. kalendarska godina: vrednost članstva je fiksni deo + 20% od trenutne vrednosti kupljenih licenci.
  • 4. kalendarska godina: vrednost članstva je fiksni deo + 15% od trenutne vrednosti kupljenih licenci.

 
Fiksni deo članstva predstavlja fiksni iznos i računa se po principu: broj licenci x 60. Iznos fiksnog dela članstva varira u zavisnosti od procenjenog obima posla u budućem periodu koji je potreban za prilagođenje Lidder-a najavljenim zakonskim izmenama.

Ukoliko ste stalni član Lidder kluba i nakon četvrte godine, cena održavanja i podrške, tj. članstva u Lidder klubu, za svaku narednu godinu biće samo 15%, što znači da za kontinuirano članstvo ostvarujete 50% popusta na procentualni deo.