TEHNIČKA PITANJA

Među nebrojeno različitih pitanja korisnika Liddera, za vas smo izdvojili
ona sa najčešćim nedoumicama, kao i neka sa najkorisnijim odgovorima.

PRETRAGA

 • Kako da pošaljem eFakturu? +


  Fakturu radite na isti način na koji ste to radili i do sada, s tim da ćete na kraju (pošto je proknjižite) odgovoriti potvrdno kada Vas Lidder bude pitao „Da pošaljem dokument putem E-servisa?“. Klik na taster "Pošalji" automatski će poslati Vašu fakturu na SEF (Sistem elektronskih faktura). Ukoliko želite naknadno da je pošaljete, slanje ćete pokrenuti komandom „E“ iz pregleda dokumenta.

  Ako primaoc zahteva dodatne podatke, dodaćete ih u neko od ponuđenih polja neposredno pre klika na taster „Pošalji“ i Vaša eFaktura je poslata na SEF i istog trena dostupna Vašem komitentu.
 • Greške koje šalje Sistem Elektronskih Faktura (SEF) +

  Lidder korisnicima prosleđuje greške koje SEF javi prilikom slanja neke e-Fakture na portal, preciznije, u situaciji kada ne dozvoljava slanje određene e-Fakture. Konkretno, neke kombinacije podataka SEF ne prihvata, a s druge strane neke zahteva. Evo spiska najčešćih poruka i rešenja koje treba primeniti.

  „IssueDate is not correct because it cannot be different from todays”
  SEF prihvata isključivo e-Fakture sa današnjim datumom. On ne dozvoljava retroaktivno slanje e-Faktura sa datumom koji se razlikuje od trenutnog. Ukoliko ste dobili ovu poruku potrebno je da stornirate fakturu i da je napravite pod današnjim datumom da bi je SEF prihvatio.

  „When receiver is budget user order number, contract number or lot number is required”
  Za budžetske korisnike je obavezno jedno od polja „broj narudžbine” ili „broj ugovora” ili „broj sporazuma” kako bi SEF prihvatio e-Fakturu. Potrebno je da popunite jedno od ovih polja kako bi SEF prihvatio e-Fakturu.

  „Unauthorized”
  Poruka označava da nije dobar API ključ koji ste preuzeli sa portala „e-Faktura” ili da status API ključa na portalu nije aktivan. Nakon aktiviranja API ključa na portalu, potrebno je kliknuti na taster „Save” kako bi podešavanja ostala zapamćena.

  „InoviceNumber contains duplicates”
  Poruka označava da faktura koju pokušavate da pošaljete sa istim brojem već postoji na Sistemu Elekronskih Faktura (SEF). Proverite da li si ste već poslali tu fakturu. Ako to nije slučaj, razlog može biti postojanje fakture sa istim brojem iz prethodne godine. U tom slučaju biće dovoljno da uključite opciju u Lidderu koja će dodati godinu na broj svake fakture.

  „Selected prepayment invoice with invoice number 'xx/xx' is not approved”
  Poruka označava da je e-Faktura koju pokušavate da pošaljete neispravna. Zašto? Reč je o fakturi za koju ste iskoristili avans po avansnoj e-Fakturi koju ste takođe poslali na SEF. Međutim, firma kojoj fakturišete još nije prihvatila prethodno poslatu avansnu e-Fakturu, a Vi ste povezali konačnu e-Fakturu sa tom avansnom. Ukoliko ste dobili ovu poruku pozovite komitenta da uđe na SEF i prihvati avansnu e-Fakturu. Tako će konačna e-Faktura, vezana za tu avansnu, automatski biti prihvaćena od strane portala.

  „Invalid user type for debtor”
  Poruka označava da fakture ne treba da se šalju i na CRF za datog budžetskog korisnika. Potrebno je da najpre obrišete fakturu sa greškom ako stoji kao „Nacrt” na portalu SEF-a (sajtu e-Fakture), a onda da je pošaljete ponovo, ali ovog puta ne treba da bude čekirana opcija „pošalji i u CRF”.

  „Source invoice with invoice number 'xx/xx' must be approved”
  Poruka označava da knjižno odobrenje, koje pokušavate da pošaljete na SEF, ne može biti poslato jer faktura po kojoj ga izdajete nije prihvaćena, niti odbijena od strane primaoca.

  „Invoice document reference Id as source invoice number is mandatory for CreditNote document types”
  Poruka označava da knjižno odobrenje koje šaljete na SEF nema referencu na fakturu za koju je urađen povrat.

  „Payee financial account Id is not defined”
  Poruka označava da nije upisan broj tekućeg računa u osnovnim podacima firme iz koje se šalje dokument. Ukoliko ste dobili ovu poruku, potrebno je da uđete na Servis/ Preduzeće/ Osnovni podaci, pa u podmeni „Dodatni podaci” gde ćete u polje „Glavni račun:” upisati broj tekućeg računa firme. Nakon toga je potrebno da ponovo uđete u dokument i komandom „E” pokrenete njegovo slanje na SEF.

  „Quantity on invoice linces of prepayment must be 1„
  Poruka označava da je za avansnu fakturu jedina dozvoljena količina za stavku „1”. Nije moguće staviti artikal i njegovu količinu prilikom izdavanja avansne fakture. Potrebno je da to bude jedna stavka, sa količinom „1” i jedinicom mere „kom” za celokupan avans koji je neko uplatio.

  „Unit code on invoice lines of prepayment must be proper unit of measure”
  Poruka označava da je za avansnu fakturu jedina dozvoljena jedinica mere „kom”. Nije moguće staviti ni jednu drugu jedinicu mere prilikom izdavanja avansne fakture. Potrebno je da to bude jedna stavka, sa jedinicom mere „kom” i količinjom „1” za celokupan avans koji je neko uplatio.

  „Cannot send document to CIR for this receiver”
  Poruka označava da faktura za tog kupca ne treba da se registruje i na CRF-u iako je budžetski korisnik, već je potrebno poslati fakturu samo na SEF. Zato, kada Lidder neposredno pre slanja pita „Šalji i u CRF?” treba označiti odgovor „ne”.

  „Calculation number is not unique”
  Poruka označava da dokument sa brojem koji pokušavate da pošaljete već postoji u Pojedinačnoj Evidenciji. Proveri da li si već poslao taj dokument u Pojedinačnu Evidenciju, a ukoliko to nije slučaj moguće je da si u nekoj od prethodnih godina registrovao dokument sa tim brojem i biće potrebno da uključiš opciju „Dodavanje oznake godine na kraju oznake dokumenta” koja se nalazi u „Servis/ Opcije/ Firma/ Opcije/ Štampa” i time dodaš i oznaku godine u broj dokumenta i time izbegavaš mogućnost ponavljanja broja dokumenta tokom godina.

  „Source invoice with invoice number 'xx/xx' must be approved”
  Poruka označava da knjižno odobrenje, koje pokušavate da pošaljete na SEF, ne može biti poslato jer faktura po kojoj ga izdajete nije prihvaćena, niti odbijena od strane primaoca.

  „Company with vat number „xxxyyyzzz” is a budget user”
  Poruka označava da je primalac sa navedenim PIB-om korisnik javnih sredstava te da je potrebno da, pre slanja dokumenta na SEF, u podatke ovog komitenta dodate njegov JBKJS, odnosno, jedinstveni broj korisnika javnih sredstava.

 • Greške koje šalje SEF kod slanja u Pojedinačnu Evidenciju +

  „Calculation number is not unique”
  Poruka označava da dokument koju pokušavaš da pošalješ u Pojedinačnu Evidenciju već postoji sa istim brojem. Proveri da li si već poslao taj dokument u Pojedinačnu Evidenciju, a ukoliko to nije slučaj moguće je da si u nekoj od prethodnih godina registrovao dokument sa tim brojem i biće potrebno da uključiš opciju „Dodavanje oznake godine na kraju oznake dokumenta” koja se nalazi u "Servis/ Opcije/ Firma/ Opcije/ Štampa” i time dodaš i oznaku godine u broj dokumenta i time izbegavaš mogućnost ponavljanja broja dokumenta tokom godina.

  „RelatedPartyIdentifier”
  Poruka označava da dokument koju pokušavaš da pošalješ u Pojedinačnu Evidenciju nema upisan PIB za komitenta kome se šalje račun. Ovo polje ne sme biti prazno.

 • Ne koristimo nijedan e-bank program za komunikaciju sa Intesa bankom, ali banka nam svaki dan šalje izvode (u pdf, txt i xml formatu). Probali smo da uvezemo i txt i xml fajl ali Lidder daje poruku “Format odabranog izvoda nije poznat”. Da li postoji mogućnost da ipak uvezemo izvod kako ga ne bi prekucavali? +


  Struktura TXT i XML fajla nije odgovarajuća pa zato nije moguć uvoz izvoda. Probajte da u XML fajlu promenite prve dve linije na:

  struktura xml fajla za izvod

  XML fajl otvorite preko "NotePad"-a, promenite prve dve linije i tako snimite fajl, zatim tako snimljen fajl probajte da uvezete. Tako struktuiran XML najverovatnije ćete moći da uvezete bez problema.
 • Da li postoji mogućnost da se u Profakturama/Ponudama ispisuje „Rok važenja“, a ne „Valuta plaćanja“? +


  Ispod naslova dokumenta "Profaktura/Ponuda" ispisuje se "Datum važenja:". Kada je reč o pratećem tekstu Profakture/Ponude "Rok plaćanja je xx dana (valuta:.........)" njega nije moguće korigovati. Međutim, ako uključite opciju za Firmu/Štampa fakture/..2 /"Fakture u izradi se štampaju bez svih klauzula i potpisa da bi se znalo da su štampane u toku izrade" na dokumentu Profaktura/Ponuda će biti ispisan samo "Datum važenja:..." ispod naslova dokumenta, bez dodatnih klauzula.
 • Zašto ne mogu da pošaljem eFakturu? Dobijam poruku “Unauthorized” iako smo povezali Lidder sa eServisom (eFakture)? +


  Poruka koju dobijate je poruka koju Vam šalje SEF i potrebno je da proverite sledeće dve stvari:
  1. da li je ispravan API ključ koji imate (u Lidderu mora biti identičan kao na sajtu eFakture), i
  2. da li je na sajtu eFakture API status aktivan. Ukoliko nije, aktiviraćete ga povlačenjem klizača udesno.
 • Ne mogu da pošaljem eFakturu. Dobijam poruku sa puno detalja na engleskom jeziku. Šta radim pogrešno? +


  Poruka koju dobijate je poruka koju Vam šalje SEF i najčešće ukazuje na neki od sledećih problema:
  - Primaoc se nije registrovao na eFakturama,
  - Za primaoca niste uneli JBKJS (Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava) u Lidder,
  - Datum knjiženja fakture nije isti kao dan njenog slanja na SEF,
  - Niste uneli broj ugovora ili sporazuma ili narudžbenice.
 • Kako da podesim da Lidder automatski štampa QR kôd za instant plaćanje? +


  IPS QR kôd NBS-a za brzo plaćanje se može štampati samo na izlaznim dokumentima - prema kupcima. Uključivanjem pojedinačnih opcija u delu Servis/Opcije/Firma/NBS IPS QR kôd, definišete na kojim od ponuđenih vrsta dokumenata želite da se štampa QR kôd i to mogu biti ponude, profakture i fakture, odnosno, predračuni i računi. Dodatno, položaj QR kôda na dokumentu definišete smanjivanjem ili povećavanjem broja milimetara koji označavaju udaljenost QR kôda od leve, odnosno, od gornje margine dokumenta. Istovremeno, ukoliko želite da boju štampe QR kôda uskladite sa svojim memorandumom, to ćete učiniti odabirom jedne od boja iz ponuđene liste.

  Uslov za korišćenje NBS QR kôda za brzo plaćanje je da firma koristi grafički memorandum pri štampi izlaznih dokumenata! Ukoliko još uvek nemate grafički memorandum, možete pozvati Lidder podršku koja će za Vas izraditi memorandum koji će, uz originalan izgled QR kôda, učiniti vaše (pro)fakture prepoznatljivim.
 • Kako štampati račun/fakturu na memorandumu firme? +


  Kad prilagodimo Vaš logo za upotrebu i pošaljemo Vam predlog memoranduma potrebno je da u opcijama za firmu/memorandum preuzmete primljeni fajl, nakon čega će na svih izlaznim dokumentima automatski biti Vaš logo i kao i podaci vaše firme u okviru grafičkog memoranduma.
  Preduslov za štampu na grafičkom memorandumu je da uključite i sledeće opcije:
  - Opcije/firma/opcije/štampa/Na izlaznim dokumentima se koristi grafički memorandum...
  - Opcije/operater/opcije/štampa/Grafički memorandum u fakturama, ios-ima i slično.
 • Moram da reinstaliram Windows, pa samim tim i Lidder. Kako mogu da sačuvam podatke tako da u novoj instalaciji Liddera nastavim sa radom na istim podacima? +


  Postojeće podatke možeš sačuvati njihovim arhiviranjem, a nakon nove instalacije Liddera jednostavnim učitavanjem te arhive možeš nastaviti rad na istim podacima.

  Svi koraci opisani su u Help podsistemu, koji je kontekst-senzitivan, pa ćeš opis koji tražiš lako pronaći ako odeš na poziciju u Lidderu gde se nalaze arhive firmi, na putanji Servis/Promena firme i potom Arhive firmi - skladišta arhiva firmi, gde sa F1 pozivaš Help koji će otvoriti opis koraka koje je potrebno da uradiš kako bi snimio željene podatke.

  Učitavanje podataka nakon instalacije radiš na istom ovom mestu. Dovoljno je da odebereš željeno skladište i pozicioniraš se na željenu firmu u spisku. Desni klik na naziv firme nudi, između ostalog, učitavanje arhive. Samo prati pitanja koja Lidder postavlja i brzo i lako ćeš uraditi ovaj posao.
 • Podesio sam region i format, ali mi se i dalje datum pogrešno prijavljuje. Šta da radim? +


  Ovaj problem možeš imati ako je neko menjao "short date" i "long date" u okviru fabričkih podešavanja Formata "Serbian (Latin, Serbia)". Fabrička podešavanja u okviru formata možeš videti u sekciji "Instalacija/Podešavanje jezika" na slici "slika 1.4" i potrebno je da sve bude identično kao na slici kako bi datum bio ispravno prikazan.
 • Kako da znam koji je operater proknjižio određeni dokument/nalog? +


  Za svaki proknjiženi nalog u Lidderu možete videti koji je operater taj nalog proknjižio, sa kog terminala, kog datuma i u koje vreme. U nalogu za knjiženje to je jedna od komandi koju ćete naći u spisku komandi (razmaknica), a inače se te informacije mogu videti videti i u dnevniku knjiženja kada uključite prikaz više detalja.
 • Potrebno je da jednu fakturu pošaljem na više email adresa, pa bih i to da uradim iz Liddera, može li? +


  Lidder predlaže jednu email adresu komitenta, kada je faktura u pitanju, ali Vi iz spiska koji se dobija u polju za unos adrese, možete dobiti sve njegove email adrese (i adrese zaposlenih i adrese njegovih poslovnica, ako ste ih unosili), pa slobodno, pored osnovne email adrese dodajte još neku dodatnu, ali odvojite je obavezno sa ; (tačka zarez).
 • Kako da promenim definicije podataka neophodnih za obračun zarada i drugih primanja (propisane iznose i šifarnike Poreske uprave) u obračunu isplata - platama? +


  Mi vodimo računa o tome, Vi ne morate menjati definicije. Potrebno je samo da ih preuzmete automatski iz Lidder-a u sekciji „Obračun isplata“ na šta će Vas Lidder sam upozoravati ukoliko postoje definicije novije od onih koje koristite.

  Ukoliko želite da promenite neku standardnu definiciju, iz nekog posebnog razloga, to uvek možete uz uputstvo koje je napisano u Lidder helpu. Promena standardne definicije šifarnika PU podrazumeva dodatni rad i znanje (kako tehničko tako i praćenje promena u PU) koji inače obezbeđujemo mi kroz Lidder klub, ali je svakako i Vama dostupno.
 • Kako da na terminalima postavim novu verziju Liddera? +


  Novu verziju preuzimate samo na serveru i ona se automatski instalira i automatski propagira kroz mrežu na sve računare koji imaju instaliran Lidder. Novu verziju preuzimate onda kada Vama to odgovara, jer ne zavisite od našeg rasporeda. Nakon što preuzmete novu verziju na server, Lidder će nastaviti sa radom, a tek kada završite sa poslom i ponovo uđete u program (obično ujutru), on će sam potrošiti 30ak sekundi i instalirati na serveru i na terminalima sve što je potrebno u vezi sa novom verzije, ne brinite.
 • Zašto ne mogu da snimam na prenosivo skladište posle zamene fleša novim? Kaže mi da putanja ne postoji, a stavio sam fleš? +


  Verovatno Vam je uključena opcija za snimanje na tom skladištu po danima. To znači da na flešu treba da imate poddirektorijume Pon, Uto, Sre i tako dalje. Lidder može da Vam pomogne da inicijalizujete fleš za arhiviranje po danima. To se radi tako što kliknete na taster „napravi dane“ koji se nalazi u opcijama firme za arhiviranje u skladište na kome koristite fleš. Ako ste operaciju uspešno uradili test polje sa putanjom će, nakon klika na taster "test", biti bledo zelene boje.
 • Da li mogu da vodim šifarnik sa više karaktera od trenutnih 4 u Lidderu? +


  U Lidder-u šifarnik svake grupe konta može imati do 18 karaktera, sa još dodatnih 6 mesta za fiksni deo šifre i sa još dosta različitih mogućnosti koje u drugim programima na tržištu ne postoje, jer Lidder inkorporira asortimanske grupe i druge podatke u delove šifre tako da se sam rad značajno ubrzava, a nema više potrebe za dodatnim šifarnikom za asortiman.
 • Nakon tehničke intervencije zamene rutera radi mi samo Lidder server, terminali ne mogu da se priključe, dobijaju poruku „Proveri mrežu“? +


  Promenjena Vam je ip adresa servera ili kompletan mrežni opseg u kom se nalazi vaš server. Potrebno je vratiti da adresa servera bude ista kao ona koju je imao pre zamene rutera ili intervenisati u konfiguracionom fajlu svakog terminala i promeniti serversku ip adresu na postojeću, novu. Tu intervenciju možemo uraditi mi ili oni koji su menjali ruter i promenili adrese Vaših računara. Svakako je to kratka intervencija.
 • Iz Liddera šaljem mejlom direktno, štampam na printeru kod direktora, sekretarice i na mom prineteru, a koristim i PDF printer, kada mi kako odgovara. Da li mogu da dodam da mogu da štampam direktno iz Lidder-a na još jedan kolor štampač u sali za prezentacije? +


  Lidder možemo podesiti da radi direktno (bez biranja štampača u Windowsu pre svake štampe) sa do 9 različitih štampača za direktno štampanje iz Lidder-a. To znači da Vi možete dodati još 4 printer izlaza na svojih 5 postojećih, pa tako i taj koji Vam treba. Pošto je taj u boji, Lidder će se prilagoditi njegovim mogućnostima, i slaće tamo grafiku prilagođenu njemu, ako imate posebne potrebe u tim situacijama.
 • Radim na dva računara, nekad na jednom, a nekad na drugom. Da li mogu na oba da imam Lidder? +


  U isto vreme može biti startovano onoliko Lidder-a koliko ste licenci kupili, a na svim računarima može biti instaliran i funkcionalan. Lidder može lako i brzo voditi više firmi i više godina firme u isto vreme i nije potrebno da imate više Liddera na jednom računaru, a kada je reč o radu u mreži, možete imati Lidder instaliran na više računara/terminala, ali ćete u isto vreme moći da se spojite na server samo sa onoliko terminala koliko ste licenci kupili. Ako imate dve licence, moći ćete raditi na dva računara istovremeno.

  Dakle, u Vašem slučaju možete imati Lidder na oba računara, ali ako želite da istovremeno radite na oba biće Vam potrebne dve licence, a inače Vam je dovoljna jedna.
 • Kako da slike svojih artikala iz Liddera ubacim u Lidder 10 automatski veleprodajni portal? +


  U opcijama web portala, u dodatnim podacima koji će se naći uz svaki artikal, uključite opciju fotografije (koja se nalazi pored opcija garancije, deklaracije, dodatna uputstva, cenovnika) i Lidder će pri sledećem zakazanom ili ručnom prenosu podataka na B2B sam preneti sve što je potrebno. U današnje vreme B2B portal bez slika nije dobra stvar i zato obavezno uključite rad sa slikama i na B2Bu, ako to niste već uradili. Što pre!
 • Instalirali su mi novi antivirusni softver, Lidder terminali su prestali da rade i upozoravaju me da imam instaliran antivirusni softver koji treba konfigurisati? +


  Svi antivirusni programi imaju mogućnost stavljanja programa u specijalnu listu koju antivirusni softver neće usporavati, tj. neće stalno proveravati. Neki antivirusni programi, ako nisu dobro podešeni, usporavaju rad računara i do 80%, dok u nekim slučajevima uzrokuju čak i greške u radu. Kada Lidder kaže da ne može da radi zbog antivirusa, u istoj poruci on i ponudi da pritisnete F1 i dobijete detaljno uputstvo.

  U help sistemu Liddera u odeljku Instalacija/Podešavanje antivirusnih programa imate opisana potrebna podešavanja za dobijanje optimalnih rezultata rada. Ovo bi trebalo da rade administratori sistema, tj. ljudi koji se razumeju u ovaj posao i koji razumeju tehničke detalje i opasnosti kod pogrešnog podešavanja antivirusnog softvera. Nikad nije dovoljno samo instalirati neki, bilo koji, antivirusni softver! Treba ga i podesiti da bi Vam bio od koristi, a ne da Vam računar radi brzinom ranjenog puža, a da ipak ne bude zaštićen što je, na žalost, čest slučaj. Ukoliko nemate stručne ljude, nazovite nas, pomoći ćemo Vam.
 • Kako da znam zašto mi se terminal ne može spojiti sa serverom? Nešto je pisalo na ekranu, ali nisam pročitao. +


  Lidder precizno ispiše, na srpskom jeziku, šta nije u redu u mrežnoj komunikaciji onda kada problem postoji. Nejčešće je problem antivirus koji lokalni stručnjaci ne podese kako treba. Lidder Vam na ekranu napiše razlog prekida spajanja na server i ponudi vrlo detaljnu pomoć pritiskom na F1, kada je reč o antivirusnom programu. Ređe je problem to što je rekonfigurisan firewall na serveru ili neko drugo mrežno podešavanje bez konsultacije sa (detaljnim) Lidder helpom ili sa Lidder podrškom.
 • Imam nov štampač, instaliran je i u Windowsu radi. Šta je potrebno da bih štampao na njemu i iz Liddera? +


  Potreban je samo jedan klik u opcijama terminala za štampu gde ćete taj štampač izabrati iz spiska instaliranih štampača u operativnom sistemu. Detaljnije pogledajte u helpu, ali jasno je i bez njega: Idite u Servis, pa opcije terminala, potom opcije štampe, i u odabiru printer izlaza na kome želite da taj printer bude iz spiska Windows printera odaberite taj novi printer. Podesite eventualno na istoj strani i razne opcije za taj printer i dajte mu neko smisleno ime da Vam kasniji rad bude lakši. I to je to!
 • Koliko mi treba prostora za backup podataka iz Liddera? Koliki eksterni disk da uzmem? +


  Spakovana, kompletna baza firme koja se radi u Lidderu, a ima preko milion poslovnih promena i više od 200 zaposlenih na platnom spisku, zauzima 50MB! Tako da je najmanji fleš koji može da se nađe na tržištu - prevelik. Neke baš velike firme koje imaju na desetine hiljada fotografija i druge dokumentacije po artiklima mogu zauzeti i nešto više, ali preko 1GB ni njima ne treba. Ako koristite Lidder kao dokument menadžer u Vašoj firmi, onda veličina baze direktno zavisi od toga kakve sve dokumente i koliko pažljivo koristite u poslovanju. Opet, uz slušanje naših smernica, to ne bude nikakakv problem za današnje standarde, pa onda možete kupovati uređaje sa malim kapacitetima, ali visokog kvaliteta za istu cenu.
 • Da li je moguće učitati arhivu firme koja je napravljena pre 15 godina? +


  Možete je učitati bez ikakvih problema u najnovijoj verziji Liddera. Lidder ima direktnu kompatibilnost sa arhivama starim do 15 godina, a ukoliko su Vam baze aktivne na računaru, možete bez problema ući i u poslovnu 1992. godinu i gledati podatke. Učitavanje arhiva firmi iz 1992 godine jeste moguće, ali potrebno je da imate neke međuverzije Liddera, u čemu Vam možemo mi pomoći. Da ponovimo, ukoliko ste ih držali aktivnim na serveru, sve će biit ok.

  Jedan Lidder server može imati skoro neograničen broj aktivnih baza i poslovnih godina, a u praksi smo testirali do 1000 firmi po jednom serveru. Za broj baza koji je veći od 500, u agencijama, treba imati razumno dobar hardver, ne može se tako nešto dovoljno brzo raditi na lošijim i jefitnijim, običnim računarima. Tj. može, ali onda prelaz iz godine u godinu ili iz firme u firmu, traje po minut.
 • Da li je potrebno da vas čekam da bih otvorio novu godinu i uradio završni? +


  Ni slučajno! Naša politika je da budete samostalni i da se što manje čujemo, jer samim tim i Vi i mi imamo više vremena za kvalitetan i neometan rad. Možete da pravite završne obračune na koliko god firmi i koliko god puta želite, sve dok ne budete zadovoljni. Ne zavisite od programera, niti od Lidder podrške. Pritom, kada smo već kod završnih, pošto ste novi korisnik, kada radite završne obrade u Lidderu planirano vreme koje sta navikli da potrošite u vašem prethodnom modularnom programu, možete komotno skratiti na pola. Javite nam se svakako posle prvog završnog da proverimo da li je tako :)
 • Ne mogu da otvorim PDF fajlove koje pravim iz Liddera. Imam Adobe Reader pdf čitač. +


  Imate Adobe pdf čitač u verziji manjoj od v9. Instalirajte najnoviji PDF čitač (Adobe reader DC) i nećete više imati ovaj problem.
 • Kako da stavim novu verziju na Lidder server, ako trenutno na serveru nemam internet? +


  Imate mogućnost da u meniju, gde preuzimate novu verziju, na nekom od terminala koji ima internet uključite dodatne opcije u koraku br. 3, gde ćete preuzeti novu verziju na prenosivi disk (fleš) i zatim iskoristiti na serveru učitavanjem nove verzije sa "lokalnog diska", odnosno prenosivog diska (fleša).
 • Komercijalista ne može da se uloguje kao kupac na b2b.nd.rs veleprodajnom automatskom portalu, zašto? +


  Potrebno je uključiti opciju „Omogući komercijalistima na portalu da mogu naručivati robu umesto kupca“ u opcijama web portala za firmu. Rad će im biti praktično isti, ali će Lidder taj način prepoznavati kao da je kupac sam naručio robu na B2B portalu, s tim da će dokument ipak biti pripisan komercijalisti.
 • Da li Lidder radi sa bar-kodovima? Ako radi, da li može da štampa nalepnice i pretražuje artikle po samim bar-kodovima? +


  Lidder radi sa bar-kodovima. Potrebno je za određeni konto npr. 1320 ili 1340, uključiti da konto radi sa bar-kodovima i za svaki artikal uneti bar-kod. Artikli se mogu pretraživati po bar-kodu ukoliko ga ima, a nalepnice se mogu štampati u različitim veličinama. Takođe je moguće da u fakturi pored naziva artikla stoji i bar-kod, ukoliko uključite odgovarajuću opciju za taj šifarnik i magacin, i kada podesite izgled šifre kod podešavanja štampanja delova šifara u šifarniku. Bar-kodovi se mogu štampati uz šifru, posle šifre ili posle dela šifre, ili pak samostalno, zavisno od toga kako ste podesili štampu šifarnika.

  Bar-kodovi su najčešće korišćen metod za prepoznavanje artikala kod importa iz drugih programa i treba ih koristiti. Lidder može da pronalazi artikle i po bar-kodu, a ne samo po internoj šifri, nazivu, opisu i slično. Čak, jedan artikal može imati dva bar-koda, što se u praksi dešava, ali tu budite pažljivi jer lako može doći do greške.
 • Da li moram da upisujem ručno bar-kod za svaki artikal ili mogu nekako da ih importujem? +


  Bar-kodove možete da importujete iz Excel-a, ukoliko imate šifru ili naziv, pa bar-kod u kolonama. Ovaj raspored je neophdan kako bi Lidder znao uz koji artikal da stavi koji bar-kod.
 • Ako imam više memoranduma, da li mogu da podesim da kad štampam na nekom drugom printer izlazu uzima taj drugi memorandum u obzir? I do koliko različitih memoranduma mogu da imam? +


  Naravno da može, za svaki štampač je samo potrebno postaviti podrazumevani memorandum. Možete imati neograničen broj memoranduma, a aktivnih do 9 😊, koliko ima štampača u Lidderu. Postoje i alternativni memorandumi, koji se vezuju za mesto poslovanja firme, pa ukoliko imate poslovnicu u drugom gradu koja ima drugačije podatke na memorandumu, možete to pridružiti terminalima koji rade u tom gradu i Lidder će sam, u zavisnosti od odabranog mesta poslovanja, primeniti odgovarajući memorandum bez da Vi nešto ručno menjate.
 • Slučajno smo obrisali firmu iz spiska firmi, šta sad da radimo? Da li postoji način da se obrisana firma vrati? +


  Lidder pre svakog brisanja uradi sigurnosno arhiviranje, upravo da se ne bi desilo da izgubite podatke neke firme slučajnim brisanjem. Firma koju ste obrisali se nalazi u lokalnom skladištu pod datumom brisanja i slobodno možete da je učitate tako što ćete otići na Promena firme/Arhive firmi/Lokalno skladište, pa potom desni klik na određenu firmu, koju ste nehotice obrisali, i na kraju klik na „Učitaj“.
 • Lidder Cloud skladište mi se napunilo, nemam više mesta za snimanje firmi, šta da radim? +


  Možete pojedinačno brisati firme sa Cloud skladišta (firme koje Vam više nisu potrebne), kako biste oslobodili mesto za snimanje novih ili možete povećati kapacitet svog Cloud skladišta doplatom.
 • Kada se radi faktura usluga, da li uvek mora da se kuca usluga ispočetka ili može nekako da se snimi zajedno sa cenom, jer su usluge koje vršimo tipske pa ne želimo stalno da ih kucamo iz početka? +


  U Lidderu možete imati šifarnik usluga. To su šifrirane usluge koje se nalaze na kontu 7770 i kad ih jednom snimite sa cenom uvek ih možete izabrati, po istom principu kao i artikle. Takođe, ako ne želite da šifrirate usluge, pri unosu standardne usluge, kada ostavite tekst praznim, Lidder će Vam ponuditi poslednji uneti tekst usluge, a moći ćete strelicama da odaberete bilo koji prethodno unet tekst usluge. Takođe, u samom unosu teksta možete koristiti komandu za učitavanje teksta iz neke datoteke, pa to može biti još jedan način za unos često ponavljanih opisa. Odaberite način koji Vam najviše odgovara.
 • Da li svakog dana u Lidderu moram da upisujem kurs evra? +


  Lidder može sam, automatski da preuzima i ažurira kurs svakog dana kad uđete u Lidder, direktnim povezivanjem sa servisom NBS-a. Da bi to radio potrebno je da kod Servis/Opcije/Terminal uključite opciju „Ovaj računar se koristi za automatski update kursne liste putem NBS web servisa“ i nakon toga idete na „OK/snimi izmene“.

  Vi i pored ovoga možete ručno unositi kurs, ali je najbolje da to ne radite jer za jedan dan treba imati samo jedan kurs i taj kurs NE TREBA da bude kurs sa carine, jer tako pravite greške u računovodstvu. Lidder ima sistem kojim rešava kašnjenje carine u promeni kursa tako da PDV bude dobar, a da kurs ipak ostane kurs NBSa radi tačnosti računovodstva.
 • Hoću da učitam jednu arhivu, ali pri učitavanju mi prikazuje katančić pored imena firme i ne dozvoljava mi da je učitam? +


  Firma je prilikom arhiviranja zaštićena šifrom koju morate znati kako bi arhivu učitali. Postavljanje šifre na arhive nije obavezno, ali je korisno za slučaj da neko neovlašćen dođe u posed arhive. Šifra za sve arhve koje Vaš Lidder pravi se postavlja u opcijama terminala, u sekciji arhiviranje. Ako šifru ne znate, arhivu nećete moći da učitate.
 • Kako da izvezem sva ovogodišnja knjiženja za komitenta koji odlazi od mene? +


  U meniju Pregled/Dokumenata/Ostalo/Dnevnik knjiženja, možete dobiti kompletan dnevnik knjiženja te firme u zadatom periodu. Možete ga exportovati u željenom formatu ili odštampati u PDFu i poslati email-om, direktno iz Liddera. Polja koja želita da izvezete, slobodno odaberite i rasporedite onako kako mislite da će najviše odgovarati primeni tih podataka. Ako su podaci samo za gledanje, iskoristite Dnevnik knjiženja za pregled jer su podaci prilagođeniji pregledu od strane ljudi i izvezite u PDF. Ukoliko će ti podaci biti korišćeni za import u drugi program, odaberite dnevnik knjiženja i odaberite kolone koje Vam traže, a nakon toga izvezite u XLS, XML, CSV, TXT ili slično.
 • Kako da štampam fakturu za izvoz tako da na njoj budu dodatni podaci, kao što su SWIFT i IBAN? +


  To bi moglo da se reši dodatnom verzijom memoranduma u kojoj ćete dodati te podatke (SWIFT i IBAN, ili po potrebi neki drugi dodatni podatak) i onda pri štampi birati sa kojom verzijom memoranduma će faktura biti odštampana.
 • Imam uključenu opciju da radim sa LOT oznakama. Potrebno mi je da vidim u kojim se sve dokumentima nalazi jedan određeni LOT? +


  Sledljvost artikala, takozvana LOT oznaka artikala, može se videti u pregledu specifikacija LOT oznaka, tako što ćete u filteru odabrati željenu LOT oznaku i znaćete gde se sve pojavio taj artikal i u kojim dokumentima u vašoj firmi.
 • Da li konti okvir može da bude na nemačkom jeziku? +


  U kontnom okviru, pomoću komande V, dobijate mogućnost prikaza kontnog okvira na engleskom i nemačkom jeziku. Komande za rad sa prevodima, ako fabrički prevod nije pokrio sva konta koja Vama trebaju, možete dobiti dok se nalazite u kontnom planu ili desnim tasterom miša. Kada jednom selektujete jezik u kontnom planu, taj izbor traje dok ne promenite firmu ili izađete iz Liddera posle čega se vraća na srpski. Dok je odabrani jezik engleski štampa i pregled naziva konta, u bruto bilansu i nekim izveštajima koji koriste nazive konta, će biti u odabranom jeziku.
 • Koja beše komanda koju sam koristio pri ispisu iznosa u doba hiper inflacije, kada je unos od 12 – 13 nula bio redovna pojava? +


  Dok unosite iznos pritisnite taster M i dobićete unete tri nule (000), pa ćete tako lako i bez greške i dalje upisivati milione, kada treba.
 • Kako da na memorandumu za svoju firmu u Lidderu, dodam ili izbacim neke podatke? +


  Ukoliko znate da editujete slike, bilo kojim alatom za obradu slika, onda možete samostalno da menjate šta god želite na memorandumu. Nazovite nas i reći ćemo Vam gde treba da se nalaze i u kom formatu i rezoluciji treba da budu datoteke sa grafikom koju ste pripremili. Ukoliko ne znate ili niste u mogućnosti da sami grafički obradite memorandum, pošaljite nam nove podatke i u istom danu ćete imati izmene na memorandumu koji će vas spremno čekati na vašem cloud skladištu i koji ćete preuzeti jednim klikom.
 • Da li svaki operater u Lidderu mora imati svoju šifru za ulazak u Lidder? +


  Da. Svaki Lidder korisnik mora imati šifru da bi Lidder znao kako tom korisniku da namesti radno okruženje u programu, bez obzira na kom se Lidder terminalu operater nalazi. Svaki operater ima svoje opcije i podešavanja, i bez obzira na to na kom se terminalu uloguje, njegove opcije u Lidderu ga "prate" (roaming profile) i usklađuju se sa opcijama firme i terminala na kome trenutno radi, tako da se dobija okruženje koje je na najbolji način prilagođeno operateru – čoveku koji radi.
 • Kako da zabranim nekome da vidi obračun plata? +


  U Lidderu možete zabraniti svaku stavku menija na više nivoa. Možete zabraniti na nivou operatera, na nivou terminala na kojem se radi i na nivou firme. Da bi nekom korisniku Liddera bio zabranjen rad u platama potrebno je da u opcijama za operatera, kod zabrana čekirate sve opcije u vezi sa zabranom obrade plata. Takva zabrana će važiti za tog operatera, bez obzira na kom se terminalu uloguje. Takođe, moguće je zabraniti i da se sa nekog terminala koji je npr. u magacinu, bez obzira na to ko se na njemu loguje, neke stvari jednostavno ne mogu videti. To iz opcija može učiniti administrator Liddera (prvi operater sa sigurnosnim nivoom 1). Novootvoreni operateri kojima dodelite generalni sigurnosni nivo veći od 3 po defaultu neće imati pristup osetljivijim delovima poslovanja, ali Vi sami možete podešavati detalje.
 • Kako da znam da li je poslat email iz Lidderovog direktnog email servisa? +


  Ukoliko želite da budete sigurni da je Vaš email poslat nekom klijentu, možete u Lidderovim email opcijama, u polju „Email na koji se šalje kopija poslatih mejlova(bcc)“ upisati Vaš email, pa će Lidder sve mejlove koje šalje, kao kopiju slati i na email adresu koju ste upisali u ovom polju. Taj mail treba da bude neki vaš posebni mail na koji će stizati potvrde svega što ste iz Liddera slali. Obratite pažnju na to da će tamo stizati i svi poslati mailovi sa isplatnim listićima za isplatu zarada, kao i drugi možda osetljivi dopisi koje šaljete iz Liddera, zbog čega taj mail ne treba da bude mail koji svi čitaju.
 • Kako da arhiviram sve firme koje vodim u agenciji, odnosno, kako da uradim backup podataka? +


  Arhiviranje svake pojedinačne firme možete vršiti iz menija Servis/Preduzeće/Arhiviranje, na neko odabrano skladište podataka (ima ih ukupno četiri, plus jedno cloud skladište), ali za agencije postoji poseban način koji omogućava da odjednom arhivirate SVE firme u kojima imate promene u odnosu na prethodno arhiviranje. Taj postupak podrazumeva odabir grupnog skladišta, čime se dobija grupno arhiviranje. Grupno arhiviranje firmi se podešava u meniju „arhiviranje“ koji se nalazi u opcijama terminala. Detalje ćete naći u helpu.

  Za agencije je najzanimljiviji detalj podešavanje grupnog arhiviranja u neko određeno vreme, po danima u nedelji. Na taj način dobijate to da Lidder server u neko zakazano vreme (recimo uveče, nakon vašeg radnog vremena) sam snimi sve firme koje su imale promene u odnosu na prethodno snimanje i da ih automatski dodatno prebaci i na Vaše Cloud skladište (koje dobijate članstvom u Lidder klubu), a da se zatim čak i sam server, kao računar, isključi štedeći električnu energiju do sutra kada će Vam opet biti na usluzi.
 • Kako da u Lidderu namestim da iznos na fakturi ima više od dve decimale? +


  U opcijama za firmu možete podesiti za finansijske iznose broj decimala do 8 mesta, a to takođe može posebno da se podesi i za količine. Oba podešavanja se nalaze u opcijama firme. Ukoliko Vam je promena broja decimala potrebna samo privremeno, za jedan dokument npr, možete iskoristiti komandu M iz glavnog menija koja ne menja opciju za celu firmu i svima, već samo lokalno na tom terminalu i samo u toj sesiji.
 • Od vas smo dobili pripremljen memorandum. Kako da podesimo memorandum za štampu u Lidderu? +


  Jednim klikom. Pošto svaki član Lidder kluba ima svoj prostor na jednom od naših cloud servera, tu postavljamo memorandum i na Vama je samo da pritisnete download dugme u memorandum opcijama za firmu i dobili ste Vaš memorandum spreman za primenu na svim dokumentima gde je primenjiv, kao i profilnu sliku firme i pripremu vašeg logo znaka za štampu na kovertama, što Lidder takođe može uraditi. Koverte se sve ređe koriste, ali to ne znači da ne treba da budu lepo opremljene Vašim znakom.
 • Koji operativni sistem preporučujete za Lidder? +


  Lidder radi na PRO Windows operativnim sistemima. Windows 7 PRO sp2, Windows 8.1 PRO, Windows 10 PRO, ako radi u mreži. Za solo instalacije dovoljan je bilo koji od navedenih OS, i u Home verziji. Lidder, eksperimentalno, radi i pod Mac OS u okviru Windows simulatora (Parallels Desktop) bez problema, ali to ipak ne preporučujemo za profesionalnu primenu, no ipak može biti vrlo korisno za vežbu i učenje.
 • Dobio sam poruku „Razlika između lokalnog vremena i vremena na serveru je prevelika“. U čemu je problem? +


  Ovaj redak slučaj se može desiti ako vam terminal nije u istoj vremenskoj zoni u kojoj je server. Da bi bilo koja mreža računara i protok podataka u njoj, stabilno funkcionisali, potrebno je da svi računari u lokalnoj računarskoj mreži budu u istoj vremenskoj zoni i sinhronizovani do u sekundu. To obično obezbeđuju domenski kontroleri na mreži ili Lidder server, ako mreža nije domenska. Vrlo retko može da se desi i da je problem to što je na računaru, serveru ili tom terminalu, oslabila baterija koja služi da održi datum i vreme i onda kada su računari isključeni. Ako ste sigurni da Vi sami niste pokušali da menjate vreme ili vremensku zonu ručno na terminalu, onda ste najverovatnije imali problem sa napajanjem računara ili mreže, a problem može biti i računar koji treba zameniti.
 • Treba da prebacim Lidder sa jednog računara na kome je Lidder, na drugi. Kako? +


  Svakako sa svog računara treba da najpre, u razgovoru s našom podrškom, uklonite licencu za Lidder kraćim postupkom kroz koji bismo Vas proveli – sve se radi iz Liddera, ne plašite se. Nadalje, postoji nekoliko rešenja.

  PRVO je da kliknete na taster „Online podrška“ koji se nalazi u Lidder opcijama i prepustite sve stručnim licima Liddera koja će za 15-tak minuta završti posao preko ugrađenog licencnog Teamviewera u Lidder.

  DRUGO rešenje je da Vaš administrator pročita uputstvo u vezi sa instalacijom Liddera i postupi po njemu. Uputstvo sa svim detaljima za administratore, kao i za sve ostalo, dobijate bilo gde u Lidderu pritiskom na F1.

  TREĆE rešenje je da, ukoliko ste član Lidder kluba, besplatno dobijete našu uslugu reinstalacije Liddera ako donesete računar/e u naše prostorije gde ćemo za Vas uraditi sve što je potrebno kako biste nastavili rad u Lidderu, na novom sistemu.
 • U procesu preuzimanja nove verzije Liddera, dobijam poruku sistema “Socket error 10060” i odmah zatim da nova verzija nije preneta na računar. Pomoć? +


  Ova greška ukazuje na problem u kvalitetu Vaše internet veze. Ako nije tehnički problem u Vašem mrežnom harveru, onda gledajte da tražite od dobavljača internet usluga paket koji za tehniku prenosa podataka koristi kabl, nikako „wireless“ tj. bežični prenos podataka. Tehnički je moguće da Vaš provajder trenutno nema dobru vezu ka našem primarnom serveru, pa preuzmite novu verziju sa našeg alternativnog servera. Internet infrastruktura kod nas u zemlji nije baš 100% stabilna i zato nova verzija Liddera postoji na dva geografski odvojena servera.
 • Nestale su mi horizontalne linije pri štampi kalkulacija? +


  Isključili ste opciju „Horizontalne linije u nalozima, kalkulacijama i karticama“ koja služi da se pri štampanju naloga, ulaznih kalkulacija i kartica, odštampaju i horizontalne linije između stavki, a zbog bolje preglednosti dokumenta. Opcija se nalazi u opcijama štampe za svakog operatera posebno, jer nekome je tako – sa horizontalnim linijama među redovima, preglednije, dok nekima nije.
 • Izgleda da ću morati da reinstaliram Windows operativni sistem na svom računaru zbog virusa. Na šta treba da obratim pažnju kada je reč o Lidderu? +


  Neophodno je da sačuvate/snimite sve podatke, svih firmi iz Liddera, ako to već niste redovno radili. Drugo, ako već niste, uradite i arhiviranje sistema pa tek onda dajte stručnjacima da reinstaliraju ceo Windows, za svaki slučaj. Po našoj preporuci, Lidder se obično nalazi na D: particiji, pa oni u tim slučajevima imaju manje posla, ali ukoliko instalateri ne ispoštuju preporuku i sve stave nekom prilikom na istu C: particiju, potrebno je pre reinstalacije prekopirati ceo direktorijum sa celom substrukturom negde, i posle ga vratiti baš onakvog kakav je bio. Nakon tehničke intervencije i reinstalacije, te vraćanja Lidder datoteka i strukture direktorijuma, nazovite nas radi eventualne reaktivacije Liddera na tom novom računaru, ako Vam to Lidder traži. Vi ste samostalni u ovoj operaciji, ali smo tu da pomognemo.
 • Kupili smo računar i želimo da na ovaj novi prebacimo Lidder terminal sa starog računara. Šta je potrebno da se uradi da bi Lidder i dalje funkcionisao? +


  Administrator treba da prekopira ceo Lidder direktorijum na novi računar, da otvori isti nalog kao na starom računaru, sa starom šifrom, potom još da stavi Lidder u listu izuzetaka u antivirusnom programu i sve će funkcionisati.
 • Štampam dužu fakturu koja prelazi na drugi list, i dve stavke artikala mi „proguta“ pri kraju prve strane? +


  Ovaj problem možete imati ako u drajveru štampača u Vašem operativnom sistemu nije konfigurisano da štampate na A4 papiru. Ukoliko niste u mogućnosti da konfigurišete štampač na sistemu, Lidder ima rešenje i za te slučajeve. Otići ćete u opcije za firmu i smanjićete broj u polju „Prelomna linija za fakture“, pa će Lidder ranije preći sa štampom na sledeću stranu. Pravo rešenje je podešavanje drajvera štampača u sistemu, što možete tražiti od firme koja Vam održava IT opremu ili potražiti Team Viewer sesiju od Lidder Monolita...
 • Treba mi da napisem neko ovlašćenje na memorandumu, a nemam iskustvo sa Wordom i nameštanjem memoranduma u njemu? Može li to iz Liddera? +


  U Lidderu postoji tekst editor još od 1992. kada još nisu postojali ni Word, ni Windows. :) Da bi napisali neki tekst, potrebno je otići u SERVIS/OSTALO/TEKST EDIT. Ukoliko imate napravljen memorandum, koji je ugrađen u Lidder, komandom ctrl+P ćete iz text editora odštampati text koji pišete na memorandumu, s tim da će Lidder prvo pitati za komitenta kome šaljete ovaj dokument zbog adrese i podataka komitenta. Takav dopis možete poslati direktno na mail putem Lidder direkt mail servisa, gde će PDF sa tekstom na memorandumu stići na mail komitenta odmah, ili ga možete odštampati i staviti u kovertu koja takođe može imati vaš logotip koji Lidder može odštampati komandom ctrl+K iz odabira komitenata.
 • 1