Radite pametnije, a ne više! Lidder 10 MRS!

DOBIJATE SVE FUNKCIONALNOSTI NEOPHODNE ZA PRAĆENJE KOMPLETNOG POSLOVANJA. SVE U JEDNOM PROGRAMU!

*ponuda se odnosi na kupovinu LIDDER START licence.
*iznos koji odredite uplatićemo u HUMANITARNE SVRHE.


Kompletno poslovanje u jednom programu! Lidder 10 MRS!
Rado ćemo porazgovarati o detaljima.

POZOVITE NAS DA
DOGOVORIMO UPOZNAVANJE

DA LI STE VI START KORISNIK?

Ako poslovanje vodite na jednom računaru, koja god da je delatnost i veličina Vaše firme, Vi ste
START KORISNIK.

start lidder 10 mrs

FUNKCIONALNOSTI KOJE DOBIJATE KAO LIDDER START KORISNICI


 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •  Kompletno poslovanje i računovodstvo
 •  Materijalno, zalihe i skladišta
 •  Vanbilansno knjigovodstvo (komision)
 •  Pogonsko knjigovodstvo (proizvodnja)
 •  Proizvodnja
  (sastavnice, recepture..)
 •  Finansijska operativa
  (nalozi, računi...)
 •  Maloprodaja (kalkulacije, nivelacije...)
 •  Devizno sa obračunom
  kursnih razlika
 •  Sledljivost kroz sistem LOT oznaka
 •  Automatska kontekstna statistička analiza
 •  Automatski BU, BS, SI sa exportom na APR
 •  Automatski obračun i predaja PDV
 •  Obračun svih oblika isplata sa PPPPD
 •  Obračun zarada iz radnog odnosa sa PPPPD
 •  Ugrađeni predlošci više ugovora o radu
 •  Objedinjena naplata + automatsko knjiženje
 •  Osnovna sredstva sa popisima i obračunom amortizacije
 •  Blagajna sa nalozima isplati/naplati
 •  Popisne liste i obračun popisa
 •  Kamate (konformne i proporcionalne)
 •  100+ aktuelnih obrazaca za popunjavanje
 •  Praćenje realizacija po komercijalistima

KUPOVINA PO POVLAŠĆENIM USLOVIMA U AVGUSTU

Da, cenu LIDDERa zaista možete odrediti sami ukoliko ste se opredelili da budete START korisnik.
Ono što ova naša ponuda ne uključuje jesu članstvo u LIDDER KLUBu i otplata na rate.
Članstvo nije obavezno i samim tim ne uslovljava rad programa, ali svakako ima svoje prednosti.

O prednostima članstva u LIDDER KLUBu više detalja pronaćićete na strani CENOVNIK >>>