detaljniji pregled popusta

POPUST

 

 cena 
za prvu licencu

 


 

 10%
za drugu licencu

 

 15%
za treću licencu

 

 20%
za četvrtu licencu

 ...

 

 50%
za desetu licencu

 

STD

 

 2000
 

 


 

 1800
 

 

 1700
 

 

 1600
 

 ...

 

  
 

 

PRO

 

 2500
 

 


 

 2250
 

 

 2125
 

 

 2000
 

 ...

 

 1250
 

 

ENT

 

 5000
 

 


 

 4500
 

 

 4250
 

 

 4000
 

 ...

 

 2500
 

 

*Popusti su iskazani po LICENCI, a prema odgovarajućem tipu korisnika (STD/PRO/ENT).
*Popust kreće od 10% za drugu licencu i na svaku narednu povećava se za po 5%.
*Nakon 10. licence zadržava se popust od 50% na svaku sledeću.

Primer: KUPOVINA 3 PRO LICENCE

1. licenca
2500

+

2. licenca
2250
(umanjena za 10%)

+

3. licenca
2125
(umanjena za 15%)

=

6875