detaljniji pregled popusta

POPUST

 

 cena 
za prvu licencu

 

 

 10%
za drugu licencu

 

 15%
za treću licencu

 

 20%
za četvrtu licencu

 ...

 

 50%
za desetu licencu

 

STD

 

99  1/12 rata
ili jednokratno 1188

 

 

89  1/12 rata
ili jednokratno 1069

 

84  1/12 rata
ili jednokratno 1009

 

79  1/12 rata
ili jednokratno 950

  

 

 
 
PRO

 

119  1/12 rata
ili jednokratno 1428

 

 

107  1/12 rata
ili jednokratno 1285

 

101  1/12 rata
ili jednokratno 1212

 

95  1/12 rata
ili jednokratno 1140

 ...

 

59  1/12 rata
ili jednokratno 708
ENT

 

249  1/12 rata
ili jednokratno 2988

 

 

224  1/12 rata
ili jednokratno 2689

 

212  1/12 rata
ili jednokratno 2540

 

199  1/12 rata
ili jednokratno 2390

 ...

 

125  1/12 rata
ili jednokratno 1494

*Popusti su iskazani po LICENCI, a prema odgovarajućem tipu korisnika (STD/PRO/ENT).
*Popust kreće od 10% za drugu licencu i na svaku narednu povećava se za po 5%.
*Nakon 10. licence zadržava se popust od 50% na svaku sledeću.

Primer: KUPOVINA 3 PRO LICENCE

1. licenca
1308

+

2. licenca
1176
(umanjena za 10%)

+

3. licenca
1116
(umanjena za 15%)

=

3600
odnosno 300
kao 1/12 rata