LIDDER U NASTAVI

Priručnik sa praktičnim vežbama

Ohrabrujemo sve one koji žele da se upoznaju sa radom u Lidderu, a posebno nastavnike i asistente da, ukoliko to već nije slučaj, tematski rad iz ovog priručnika primene u vežbama i tako pomognu svojim učenicima i studentima da spremno i sa iskustvom u radu u sveobuhvatnom računovodstvenom programu, planiraju svoju dalju karijeru u poslovnom svetu.

Već 15 godina na raspolaganju vam je i Lidder Educa, besplatna verzija namenjena obrazovnim ustanovama koje žele da iskoriste prednosti Liddera.

Iz ovog dokumenta ćete saznati:

Kako se u Lidderu evidentiraju osnovni knjigovodstveni poslovi, od otvaranja novih šifara, preko obračuna amortizacije, do obračuna PDV prijave, ali i mnogo više od toga.Ostavite nam Vaše podatke kako bismo mogli da Vam pošaljemo link sa kojeg možete preuzeti kompletan materijal.

Ime i prezime*

Email*

Kompanija/Organizacija

Pozicija*

Ovom prijavom ćete automatski biti dodati na email listu, a ukoliko ne budete želeli više da budete deo liste odjava je laka i možete se odjaviti jednim klikom u dnu bilo kog maila.