FORMATI ZA RAZMENU PODATAKA U LIDDERU

OPŠTA OBJAŠNJENJA

Lidder podržava eksport podataka u raznim formatima. Svi izveštaji i razni veliki setovi podataka kao što su glavne knjige, šifarnici, analitike, specifikacije i slično se mogu eksportovati u XML, XLS, TXT, PRN, CSV, HTML i PDF formatima. Svaki od izveštaja (set podataka) se može pre izvoza prilagoditi u smislu izbora kolona ili selekcije/filterisanja/pravljenja subsetova podataka. Svi navedeni formati datoteka (eksporti) se koriste za razne namene i neki formati su prilagođeni pregledu od strane ljudi, a neki za uvoz u druge softvere koji se bave analizom ili izveštavanjem ili prodajom na kasama ili nečim sličnim.

Opšte prihvaćeni standard formata koji se koristi za čestu i automatizovanu razmenu podataka između programa je XML format. Moguće je napraviti automatizovanu razmenu i u drugim navedenim formatima, ili direktnim pristupom nekoj bazi, ali praksa je pokazala da je najjednostavnije takve poslove raditi putem razmene XML datoteka jer, dugoročno gledano, prave najmanje zastoja u poslovanju pri promeni u nekom od softvera koji učestvuju u poslovnom procesu i samim tim u razmeni podataka.

Lidder podržava import podataka iz XLS formata (excel tabele) samo kod početnih stanja (nalozi, šifarnici, kalkulacije) jer su to obično setovi podataka koji se ručno uređujuju pre uvoza u Lidder i gde se to radi specifično i jednanput, a sve ostale podatke koje uvozi kao dokumente ili specifikacije, uvozi iz XML formata.

Import početnog stanja i rad uvozom iz XLS formata je posebna tema kojom se nećemo ovde baviti i u nastavku dajemo objašnjenja za XML format kroz primer.

XML format datoteka je opšti format koji unutar sebe može sadržati razne "dijalekte" XML jezika (da tako kažemo), koji moraju biti precizno dogovoreni između različitih softvera da bi se podaci uspešno razmenjivali. XML, kao takav, nije praktično upotrebiljiv ukoliko se u okviru XML formata ne dogovori tačno značenje pojedinih elemenata.

OPIS XML FORMATA I PRIMER PROCESA RADA


Lidder Monolit MRS koristi UPSS XML format što je XML koji je nastao kao dogovor 2006. godine u Udruženju Proizvođača Softvera Srbije (UPSS). Malo smo ga proširili i koristimo ga kao osnov za razmenu svih dokumenata i raznih setova podataka koje Lidder uvozi (specifikacija prodaje, npr). UPSS XML postoji godinama, pa tako postoje i razne UPSS XML verzije, i Lidder ih sve podržava. Poslednju, aktuelnu verziju UPSS XML definicije možete videti na sajtu Udruženja Proizvođača Sofvera Srbije, a praktično primenljiviju verziju koja može poslužiti razmeni više različitih setova podataka, tj. UPSS XML sa LM ekstenzijama imate u nastavku ovog teksta.

Datoteka UPSS XML 3.0 sa LM proširenjima sadrži detaljan opis svakog taga i služi programerima da naprave program tako da razume podatke koji su vam potrebni radi razmene u poslovnom procesu, ukoliko već nemaju taj format primenjen u svom programu. Pojedini primeri prenosa podataka nisu u verziji 3.0 formata, ali promene su minorne i Lidder će ih automatski detektovati i pri uvozu neće biti problema, ako ste primenili tagove po dogovoru iz verzije novije od one koja je u primeru.

Tip dokumeta koji se prenosi ovim formatom može biti faktura, otpremnica, profaktura, avansna faktura, porudžbenica, MP faktura, kalkulacija, gotovinski račun, potrošnja... Svim ovim dokumentima je zajedničko da imaju pošiljaoca i primaoca sa podacima, zaglavlje dokumenta sa podacima i stavke robe ili usluga sa podacima. Dakle, sve je veoma slično i može se koristiti u različitim situacijama za različite namene.

UPSS XML 3.0 sa LM ekstenzijama se koristi i za prenos podataka o stanju i šifarnicima iz Liddera u maloprodaju, na primer, tako da se kod izvoza za POS sisteme koristi "WebShop" tip dokumenta koji omogućava maloprodajnim i web/online prodavnicama da imaju podatke u cenama, količinama, slikama i sličnim podacima da bi mogli da rade prodaju, te da nakon toga vrate specifikaciju prodatog kroz tip dokumenta "Specifikacija prodaje" ili "Porudžbenica" ili "MP faktura" ili "Gotovinski račun" ili "Profaktura" u zavisnosti od toga kome su i kako prodali konkretne artikle. Ako ti softverski sistemi (online sajtovi ili programi za kase) ispravno koriste dogovoreni XML format, posao kucanja stavki može biti kompletno preskočen.

 
PRIMER CELOG PROCESA OnLine B2B (VP) PRODAJE BEZ RUČNOG UNOSA STAVKI: Lidder automatski izvozi artikle, stanje i cene (i slike i opise...) na skladište podatka putem XMLa i dodatnih datoteka u web shop, tj. na B2B sajt. Kupac na VP, naruči na B2B sajtu ono što bi hteo da kupi jer tamo ima i slike i opise koje je Lidder takođe preneo, a B2B sajt uvezao iz XMLa i prikazao mu u formi online prodavnice na kojoj kupac naručuje. Primer prodavnice možete videti na www.b2b.nd.rs. Ta porudžbenica automatski stigne u Lidder cloud skladište, pa korisnik Liddera sa samo dva klika, tu online porudžbenicu koja je stigla, uveze u dokument profakture i tu profakturu pošalje kupcu. Kupac plati. Korisnik Liddera prekopira profakturu u fakturu, pošalje kupcu fakturu koju Lidder automatski šalje i u XML formatu koju kupac može da uveze kod sebe u kalkulaciju. Dakle, posao postavljanja na online prodavnicu, naručivanje, profakturisanje, fakturisanje i dalje kalkulisanje kod kupca može biti kompletno bez ručnog kucanja stavki, ako se posao tako organizuje i ako se sve vreme koristi dogovoreni XML format razmene putem datoteka koje stižu mejlom ili na drugi način - direktno na korisnikovo Lidder cloud skladište, pa samim tim direktno u Lidder. Opisan je primer rada Lidder automatskog B2B portala koji se dobija u okviru Lidder kluba, ali tako može raditi bilo koji B2B portal koji poštuje dogovoreni XML format.


 
PRIMER PROCESA RADA MALOPRODAJA SA FreePOS SISTEMOM BEZ PREKUCAVANJA:
Lidder automatski izvozi artikle, stanje i cene (i slike i opise...), putem XMLa i dodatnih datoteka, u Lidder Cloud skladište koje je podešeno i u FreePOS sistemu. FreePOS softver periodično proverava i obaveštava operatera na kasi da ima nove artikle i cene. Operater može da pokrene proces automatskog preuzimanja novih artikala i/ili cena kada mu je zgodno - ne mora odmah kada se pojave podaci. Nastavlja da radi na kasi i redovno izdaje fakture, gotovinske račune, radi spiskove za nabavku (naručuje od veleprodaje za dopunu), radi spiskove za otpis ako treba, i redovno prodaje za gotovinu ili za naplatu sa kartica. Na kraju dana pokreće proces pravljenja dnevnog izveštaja i FreePOS tada pravi XML datoteke tipa "Specifikacija prodaje" i/ili "MP Faktura" i tako dalje i sve ih prenosi na Cloud skladište. Operater u Lidderu nakon toga odmah vidi da su stigle specifikacije prodaje za juče (ili danas ako se radi danas za danas) i uvozi ih u razduženje maloprodaje gde se automatski formira nalog razduženja. Fakture iz MP Lidder uvozi jednu po jednu i tako ih knjiži, sve su dostupne na Lidder Cloud skladištu, tj. direktno izborom iz Liddera. Spiskove za dopunu prodavnice iz MP koju su pravili zaposleni u MP mogu se uvesti u MP kalkulaciju za prenos robe iz VP u MP, pa tako ni tamo nema prekucavanja stavki. Posla ima, ali sve teče mnogo brže nego inače, a računovodstvo, evidentiranje, knjigovodstvo, PDV i sve ostalo je kompletno obrađeno - ne govorimo ovde samo o robnom stanju, kako se inače posmatraju svi slični sistemi. U primeru je korišćen besplatan FreePOS softver, ali i bilo koji drugi program za rad sa kasom može raditi isto, ako ga proizvođači takvim naprave.


Razmena podataka u Lidderu

PREUZMITE PRIMERE FORMATAUnesite Vaš e-mail i klik na taster "Preuzmi sadržaj" omogućiće Vam preuzimanje odgovarajućih datoteka sa primerima formata.

Email*

Ovom prijavom ćete automatski biti dodati na email listu, a ukoliko ne budete želeli više da budete deo liste odjava je laka i možete se odjaviti jednim klikom u dnu bilo kog maila.